användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 29 augusti 2012 08:48

Var tredje på komvux har högskoleutbildning

Var tredje elev som går grundskoleutbildningen på Komvux har i själva verket redan en högskoleutbildning.

De flesta är födda utomlands och går utbildningen för att kunna arbeta och studera vidare i Sverige.

I dag läser 33 000 elever kommunal vuxenutbildning på grundlägg-ande nivå, alltså den nivå som motsvarar den svenska grundskolan.

Nio av tio som läser Komvux på grundskolenivå är födda utomlands och det är stora skillnader mellan elevernas bakgrund, förkunskaper och vilket mål de har med studierna.  

Läroböckerna är inte anpassade för vuxna, vilket får de här individ-erna att känna sig mindre värda och inte tagna på fullt allvar som vuxna, säger undervisningsrådet Jenny Kallstenius på Skolverket.

Per-Arne Andersson, avdelningschef vid Sveriges kommuner och landsting, anser dock att kommunernas vuxenutbildning är på väg åt rätt håll.
 
- Jag tycker att den är relativt flexibel men att den kan utvecklas ännu mer.

- Det här behöver vi göra gemensamt mellan kommunerna, staten och SKL och hur problemen ser ut och hur löser vi dem, säger han.

Från den 1 juli i år gäller den nya skollagen även för vuxenutbild-ning, vilket innebär ett förstärkt individperspektiv, där utgångs-punkten är den enskildes behov och förutsättningar.

En berättigad fråga är varför mycket i Sverige numera styrs utifrån om vissa minoriteter känner sig kränkta eller inte?
DSB den 29 augusti 2012

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se