användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 10 september 2012 07:42

Studenters ekonomi går inte ihop

Studiemedlen räcker inte till för många studenter och omkring hälften av studenterna tvingas jobba extra under terminen för att få ekonomin att gå ihop.

Det visar en undersökning  av 300 studenter i åldern 18-29 år från Nordea som SVD tagit del av.

Två av tre studenter drygar ut ekonomin med att sommarjobba medan 45 procent tar av sparade pengar.

12 procent uppger att de inte vet om pengarna kommer att räcka och bostaden är den största utgiftsposten.

Studiemedl består av bidrag och lån, men man kan ansöka bara om bidrag om man önskar. 

En person som läser på heltid och har bidrag och lån får för varje period om fyra veckor 8 920 kronor och av detta är 2 796 kronor bidrag och 6 124 kronor lån.

Eventuella tillägg för barn är 528 kronor för ett barn, 860 för två och 1 036 för tre och tilläggslån uppgår till 1 740 kronor.

Avgörande för att klara sig på en relativt låg inkomst är att man tar fram en budget och följer upp denna, fasta utgifter varje månad och rörliga sådana för mat och annat.

Eftersom hyran i det aktuella fallet kan uppgå till mer än 50 procent av inkomsten är det viktigt att få tag på ett billigt boende. 

Läs mer på CSN.

www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel/hur-mycket-kan-du-fa/belopp-heltid


DSB den 10 september 2012

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se