användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 26 september 2012 09:41

Jobb motsvarar inte examen för utrikesfödda

Man hör ofta att många utlandsfödda som jobbar som taxichaufförer eller liknande är hjärnkirurger eller har annan högre utbildning och anledningen skulle vara den svenska rsismen.

En rapport från Högskoleverket som presenteras i dag visar att två tredjedelar av dem som fått sin högskoleexamen godkänd i Sverige jobbar med något annat än vad de är utbildade för.

Ofta jobbar de som taxichaufförer eller inom restaurangbranschen som ett andra alternativ när det saknas jobb inom deras yrkeskår.

Av de 4 027 personer som fått sin utländska examen översatt och godkänd svarade omkring hälften (48 %).  

Av rapporten framkom att bara en tredjedel av dem har ett jobb som helt eller delvis motsvarar deras utbildning.

För att förtydliga säger 45 procent att de arbetar, 45 procent uppger att de studerar och 37 procent var arbetssökande.
 
- Det måste satsas på kompletterande utbildningar och språkkurser för att fler personer med utländsk högskoleexamen ska kunna arbeta med det de är utbildade för och vara attraktiva på den svenska arbetsmarknaden.

Det säger Lars Petersson som är chef på den avdelning som godkän-ner utländska utbildningar.

Vad som glöms bort i sammanhanget är den sociala kompetensen som blivit allt viktigare avseende akademiska jobb, men som nödvän-digtvis inte är lika viktig lägre ner på yrkesskalan (red anm).

Det handlar om att passa in i ett större sammanhang.

Att kalla det rasism passar dem som vill negligera sin egen otillräck-lighet och fortsätta att känna sig kränkta.

Det är anmärkningsvärt att man inte presenterat jämförande stati-stik för inrikes födda.

Politiskt korrekta medier skriver "Andra jobb trots översatt och godkänd examen".

Detta trots har en specifik avsikt som tenderar att gå i riktning mot att anklaga samhället för att inte vara välvilligt inställd till utrikes födda.
 
Detta är ett ypperligt sätt att skapa främlingsfientlighet.DSB den 26 september 2012

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se