användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 18 november 2009 12:34

Källa: Scanpix

Stadsbiblioteket blir k-märkt

Finansborgarrådet Sten Nordin öppnar för en byggnadsminnesdförklaring av Stockholms stadsbibliotek och det kan inte uteslutas att detta kommer att omfatta även annex och park.

Redan 1982 väcktes frågan om byggnadsminnesförklaring av arkitekten Gunnar Asplunds son, som hade reagerat på nya strålkstare i entrén som "spred ett spöklikt sken".

Trettio år senare och efter internationella protester mot planerna på en tillbyggnad, kan en byggnadsminnesförklaring bli verklighet. Det internationella expertorganet Icomos vädjade tidigare i år till Stockholms stad om ett stopp för de planerade ingreppen i Asplunds biblioteksmiljö.

I ett nytt brev till finansborgarrådet Sten Nordin (M) skriver Icomos att man med tillfredsställelse noterat att Stockholms stad har skrinlagt projektet och kräver nu att staden upprättar en plan för hur Asplunds biblioteksmiljö ska vårdas och renoveras, med respekt för den ursprungliga designen.

Icomos kräver också att biblioteket, inklusive annex och park ska skyddas enligt kulturminneslagen, det vill säga byggnadsminnesförklaras.

Även Länsstyrelsen, som beslutar om byggnadsminnesförklaring, anser att åtminstone huvudbyggnaden bör skyddas enligt lag, men det förutsätter att fastighetsägaren Stockholms stad accepterar en byggnadsminnesförklaring.

- Jag är absolut öppen för en sådan när det gäller Asplunds bibliotek, säger finansborgarrådet Sten Nordin, som menar att det är "självklart" att huvudbyggnaden ska skyddas. Nu säger Nordin att det kan bli aktuellt att skydda helhetsmiljön kring Asplunds huvudbyggnad. - Jag tycker att man ska titta på helheten i området, inte endast själva huvudbyggnaden, vi ska helt enkelt bestämma oss för ett synsätt när det gäller området.

Socialdemokraterna verkar vara måttligt intresserade av en byggnadsminnesförklaring, men något slags skydd är ju av godo, säger Roger Mogert (S). Mogert var ansvarigt kulturborgarråd när tävlingen om Stadsbibliotekets utbyggnad utlystes 2006. Han har uppenbarligen bitit sig fast vid Odenplan och vill nu använda Läkarhusets tomt för att utöka Stadsbibliotekets ytor vid Odenplan, tala om prestigevånda.

En byggnadsminnesförklaring innebär att en byggnad, park eller anläggning får det starkaste skyddet som är möjligt för en kulturhistoriskt värdefull miljö. Syftet är att ge ett långsiktigt skydd mot exempelvis rivning eller förvanskning.

Boende vid stadsbiblioteket har sedan 2002 kämpat mot Norrmalms stadsdelsförvaltning, stadsbyggnadskontoret och stadsbyggnadsnämnden mot den förvanskning som skett på Spelbomskans torg, mellan stadsbiblioteket och annexen, utan resultat. För oss är detta besked en vinst utan like och i ett kommande reportage ska vi redogöra för de konstiga turerna från Länsstyrelsen ända upp i förvaltningsdomstolen.

Vi har upplevt iskalla och maktstyrda karriärister med psykopatiska drag på nära håll, de kan bryta ner och trasa sönder en människa och dessutom agera till tystnad (utmattningsteknik). Runt destruktiva politiker ingår också kulturen av ett beskyddande och svansviftande hov, som för egen vinnings skull omöjliggör livsviktig rättvisa och upprättelse.

Om vi människor lär oss att utse våra politiker utifrån ett annat mönster än i dag skulle det se annorlunda ut. Äntligen har de fått krypa till korset. 


DSB den 18 november 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2010-05-04 21:27

Stadsbiblioteket och Observatorielunden kan komma att byggnadsminnesförklaras.

Norrmalms stadsdelsförvaltning är positiv till ett sådant förslag och säger att de kulturhistoriska värdena ska behållas.

En vård- och utvecklingsplan ska upprättas och slutligt avgörande fattas av länsstyrelsen.

I Norrmalms parkplan beskrivs nedre Observatorielunden som en av stadens värdefullaste och samtidigt mest välbesökta parker.


DSB den 4 maj 2010 

Svara

dan 2010-05-16 11:03

Länsstyrelsen planerar att göra Stockholms stadsbibliotek till byggnadsminne.

Stockholms centerledare Per Ankersjö reagerar mycket negativt på planerna och betonar att ingen människa med vettet i behåll skulle drömma om att skada eller förvanska Gunnar Asplunds världsberömda biblioteksbyggnad.

Däremot betyder en byggnadsminnesförklaring att det kan bli omöjligt att bygga till stadsbiblioteket.

Ankersjö anser att länsstyrelsen ska låta Stockholms folkvalda politiker styra utvecklingen, både av stadsbiblioteket och den knepiga frågan hur höga hus stadens silhuett tål.


DSB den 16 maj 2010 
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se