användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 20 november 2009 09:25
Cecilia Malmström, Jan Björklund, Marit Paulsen

Cecilia Malmström, Jan Björklund, Marit Paulsen

Källa: Christian Örnberg/Tommy Pedersen

Folkpartiets landsmöte i Växjö

I går presenterade Folkpartiets partistyrelse sina förslag till riktlinjer inför landsmötet i helgen och jämställdhet och arbetsrätten blir de stora stridsfrågorna, samt vilka som ska få del av kommande skattesänkningar.

Landsmötets första huvudtalare blev den nynominerade EU-kommissionären Cecilia Malmström som togs emot av en entusiastisk publik innan hon höll ett EU-inspirerat tal med tonvikt på mänskliga rättigheter.

Folkpartiet ser landsmötet som ett avstamp inför nästa års valrörelse och partiledningen har redan definierat en rad frågor som man hoppas ska ge valframgångar: mer kärnkraft, lägre skatter (värnskatt, pensionärer), förstatligande av skolan och förändrad arbetsrätt (moderniseras, "timbank", deltid för småbarnsföräldrar förlängs). Andra frågor är fördelningen av föräldrarförsäkringen och språktest för invandrare och det är möjligt att den senare tar fart nu när det finns en "risk" att Sverigedemokraterna kan komma att ta plats i riksdagen. 

Dessutom vill man införa en medborgarkurs för alla som vill bli svenska medborgare och tyngdpunkten ska ligga på hur vi i Sverige ser på demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Folkpartiledaren krävde i sitt inledningstal sänkta skatter, modernisering av arbetsrätten och införande av euron som svensk valuta. Björklund vill minska marginalskatterna genom att framför allt slopa värnskatten (Fredrik Reinfeldt anser det viktigare att utöka jobbskatteavdraget för låg- och medelinkomsttagare). Han gav också sitt stöd för Sveriges militära insatser i Afghanistan.

Folkpartiets förslag att engelska ska bli obligatoriskt från första klass kritiseras av bland annat Svenska Akademiens Peter Englund och Horace Engdahl samt av lärare och språkforskare. Förslaget bygger på en förenklad syn på språkinlärning, en övertro på engelskans betydelse och är ännu en onödig förstärkning av engelskans status i Sverige, skriver de två på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

Inlärningen av ett främmande språk underlättas av om eleverna lärt sig läsa och skriva på det egna språket först, heter det bland annat i artikeln.

Kärnkraften kommer att bli en valfråga, ett tydligt val mellan en rödgrön koalition som garanterar en avveckling men saknar alternativa energikällor och regeringsalliansens realistiska kärnkraftsförnyelse, stödd av industrin.

Integrationsfrågorna var starka redan 2006, men nu skruvar Jan Björklund upp tonen ännu mer och upprepar språkkraven och begär ökade ordningsinsatser i problemförorterna.

Björklund vill också erbjuda makar plats i äldreboendena, så att par inte ska behöva skiljas i livets slutskede.

Senare på eftermiddagen väljer kongressen om Jan Björklund till partiledare, enhälligt och med stående ovationer.

Det är tydligt att han signalerar en politisk drabbning inom alliansen. Fredrik Reinfeldt försöker identifiera sig med Tage Erlander medan Björklund i sitt tal distanserar sig från den socialdemokratiske landsfadern. Förnyelse är nu viktigare än förvaltning och att föra en mer borgerlig politik, enligt Björklund. Ytterligare skattesänkningar och förändringar i arbetsrätten ingår som delar i den strategin. Vid årsskiftet får Sverige den högsta marginalskatten i världen och det är tid att göra något åt detta, kapitalskatten och värnskatten.

Däremot är det ett rött skynke för Moderaterna att röra i arbetsrätten och slopa värnskatten, som skulle gynna skattebetalare i det övre skiktet, står inte heller högt upp på partiets dagordning.

Att Per Schlingman och Erik Ullenhag, som båda sitter i den grupp som ska ta fram en "reformagenda" som ska ge alliansen nytt förtroende av väljarna, kommer att ha olika prioriteringar blev tydligt på landsmötet.

Program

- Fredagen den 20 november talar partiledaren Jan Björklund och det blir debatt om utbildningsfrågor samt val av partiledare.

Folkpartiet beslutade om att avskaffa värnskatten, skolan ska förstatligas och golf och ridning ska erkännas som skattefri friskvård samt att Jan Björklund enhälligt omvaldes till partiordförande.

- Lördagen den 21 november debatt om arbetsrätten, kärnkraften samt den sociala välfärden.

 I dag står val av partistyrelse och 1:e och 2:e vice ordförande på agendan, debatt om upphovsrätt, behandling av program och motioner som bland annat rör arbetsmarknad, klimat, miljö samt utrikespolitik och försvar. 

- Söndagen den 22 november, tal av integrationsminister Nyamko Sabuni, debatt och beslut om integration och migration, debatt och beslut om rättspolitiskt program och motioner, bland annat om livstidsstraff.
 
Cecilia Malmström och Helene Odenljung omvaldes enhälligt till förste och andre vice ordförande.
Folkpartiet fick bakläxa i två frågor och släpper sitt krav på en obligatorisk medborgarkurs för invandrare som vill bli svenska medborgare, beslutade ombuden mot partistyrelsens vilja. Kravet på obligatorium byttes mot att "alla som flyttar till Sverige i vuxen ålder ska erbjudas denna utbildning". På partiets landsmöte fanns en oro för att kopplas ihop med Sverigedemokraterna. Förslaget om en obligatorisk medborgarkurs presenterades redan 2008, men när partiets landsmöte skulle ta ställning på söndagen, åkte partiledningen på ett bakslag. Livstidsstraffet kommer inte att avskaffas och ersättas med ett tidsbestämt straff på 30 år.  

Några av de beslut som fattades under Folkpartiets landsmöte: Två undantag från turordningsreglerna ska gälla alla företag, lag om fyra undantag från turordningsreglerna om inte kollektivavtalen görs mer flexibla, parboendegaranti för äldre i äldreboende, nej till fler pappamånader än dagens två, nej till att slopa livstidsstraffet, nej till obligatorisk kurs för medborgarskap, gratis akutvård till papperslösa, inget tak för antalet kärnkraftsreaktorer, obligatoriskt med engelska från första klass, alla elever ska kunna läsa kinesiska på gymnasiet, förstatliga skolan, alla skolor ska ha en handlingsplan mot mobbning och planen ska grundas på vetenskap, FN:s barnkonvention ska bli svensk lag, tv-licensen ska vara kvar, regeringen uppmanas ta fram en plan för att ge äldre möjligheter att arbeta och ja till gårdsvinsförsäljning efter att EU prövat Finlands system, Folkpartiet ska verka för att införa en jämställdhetsranking av svenska företag, Försäkringskassan ska betala en förseningsavgift till personer som drabbas av orimligt långa handläggningstider. (TT)

En färsk Dermoskopmätning (DN 19/11) visar att 84 procent av svenskarna anser att föräldrarna själva ska få bestämma över barnledigheten och det är en överväldigande majoritet för valfrihet och det ser i stort sett likadant ut både hos kvinnor (84 %) och män (85 %). Förvisso finns det en tydligare skepsis hos borgerliga väljare medan de rödgröna är mer positiva till delning. DSB den 20 november 2009
Reviderad version den 23 novenber 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-11-26 18:35

Invandrare som kommer till Tyskland ska i framtiden skriva under ett integrationskontrakt, där rättigheter och plikter regleras.

Planerna finns i den nya regeringens koalitionsavtal och kontraktet som ännu är bara planer, har likheter med det förslag som inte gick igenom på Folkpartiets landsmöte.

Alla som på sikt vill leva och arbeta i Tyskland måste säga ja till landet och det förutsätter en gemensam värdebas, enligt statssekreteraren i Angela Merkels regeringskansli.


DSB den 26 november 2009
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se