användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 20 november 2012 06:55

Åklagarbeslut om SD:s gatubråk

Åklagaren tar på tisdagen beslut om vad som ska hända med förundersökningen som rör de sverigedemokrater (SD) som filmades i ett gatubråk 2010.

- Jag har tittat på filmen, men behöver ha in andra underlag för att kunna ta ett beslut, säger överåklagare Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål, som har hand om fallet eftersom två av de inblandade är riksdagspolitiker.

På tisdagen ska också SD:s riksdagsgrupp ta upp frågan om vad som ska hända med posterna som talespersoner.

Erik Almqvist avgick i förra veckan, medan Kent Ekeroth tog så kallad timeout.

Åklagaren vill nu utreda om förutsättningarna för att hets mot folk-grupp efter det som uttalades uppfylls, uppger han till TT.

Stockholmspolisen har tidigare fattat beslut om en utredning, men enbart när det gäller hets mot folkgrupp.

Däremot inte en förundersökning när det gäller händelsen med järn-rören.

För det krävs att man uttalar sig på ett visst sätt som är smädan-de mot en folkgrupp eller annan grupp, enligt åklagaren. 

Men det krävs också att det spridits, att fler än ett fåtal hör vad som sägs och är det inte hets mot folkgrupp kan det vara förolämp-ning, men då är brottet redan preskriberat.

Åklagaren tror nu att ett beslut kan dröja någon vecka.

Vilka folkgrupper som skyddas och vilka kriterier som skall uppfyllas för att uttalandet skall vara ett brott varierar mellan länder och är en kontroversiell fråga.

Vanliga kategorier omfattar etnisk härkomst, religiös övertygelse, på senare tid även sexuell läggning och könsidentitet.

Med begreppet folkgrupp avses enligt justitiekanslern (JK) varje existerande etnicitet utom den svenska och att svenskar undantas förklarar han på följande vis.

"Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd.

Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet", enligt JK.

Saken har emellertid inte prövats i högre rätt och JK:s uttalanden betraktas normalt inte som gällande rätt även om dess motivering kan beaktas vid avgöranden.

Det säger en hel del om den svenskfientlighet som råder i landet och som ger näring åt främlingsfientlighet.

Mot den bakgrunden kan det inte bli aktuellt med förundersökning om hets mot folkgrupp om de "hetsade" är svenskar. 
November 20, 2012

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

2000aldrig 2012-11-20 14:55

Sd går från klarhet till klarhet

 

http://bit.ly/UcC8Ha
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se