användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 05 december 2012 09:46

SD ökar kraftigt i SCB

Sverigedemokraterna (SD) får i SCB:s partisympatiundersökning för november 7,9 procent, en ökning från 5,4 procent vid den senaste mätningen i maj.

Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört både med maj och riksdagsvalet 2010 då partiet fick 5,7 procent.

De rödgröna har med 49,1 procent en fortsatt klar ledning över alliansen, som stöds av 41,8 procent, trots att Socialdemokraterna (S) backar.

Kristdemokraterna (KD) ligger med 3,8 procent kvar under fyrapro-centspärren medan Centerpartiet (C) med 4,4 procent hamnar strax ovanför.

Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs univer-sitet ser flera förklaringar till ökningen för SD.

Han nämner att oron och frustrationen över den ekonomiska situa-tionen i Sverige växer och en arbetsmarknadspolitik som det är stora frågetecken kring. 

Eurokrisen lägger sordin på stämningen när det gäller de ekonomis-ka bedömningarna framåt och det tror han är huvudskälet till att SD ökar.

Socialdemokraternas (S) partisekreterare förklarar tillbakagången på 2,5 procent med att de inte lyckats fokusera tillräckligt tydligt i den offentliga debatten.

- Vi måste bli tydligare i jobb- och utbildningsfrågorna, säger Carin Jämtin.

S och M måste lösa SD-koden.

www.svd.se/nyheter/inrikes/s-och-m-behover-knacka-sd-koden_7731292.svd

Detta är förmodligen bara en del av sannningen och det finns anled-ning att ta del av artikeln - Etniska svenskar föraktas.

www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/fredrik-ekelund-etniska-svenskar-foraktas/

Var femte ung i Sverige lever fattigt.

www.politico.se/artikel/5761/var-femte-ung-lever-fattigt/

Enskilt parti / (..) jämfört med förra mätningen i procent:

Moderaterna: 28,1 (- 0,5)
Folkpartiet: 5,5 (oför)
Centerpartiet: 4,4 (- 0,3)
Kristdemokraterna: 3,8 (+ 0,1)

Alliansen: 41,8 (- 0,7)

Socialdemokraterna: 34,8 (- 2,5)
Vänsterpartiet: 5,8 (-0,1)
Miljöpartiet: 8,6 (+ 0,5)

Rödgröna: 49,2 (- 2,1)

Sverigedemokraterna: 7,9 (+ 2,5)

Övriga: 1,2 (+ 0,4)

5 478 personer tillfrågades i telefonintervjuer under perioden 1-25 november.

Nettoflöden från maj 2012 till november 2012.Nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till november 2012.


Läs hela rapporten från SCB.

www.scb.se/Pages/PressRelease____344806.aspx


December 05, 2012

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

2000aldrig 2012-12-06 12:57

Pris till Jonas Sjöstedt

http://bit.ly/SA5T2W


© Politico.se