användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 11 december 2012 07:55

Svenska elever har blivit sämre

Svenska elever har internationellt klarat sig bra vad gäller läsförmå-ga, men har fått se ett antal länder gå om dem.

Det visar resultaten från PIRLS och TIMSS, två stora internationella mätningar i läsförmåga respektive kunskaper i matematik och natur-vetenskap.

Avseende matematik och naturkunskap har resultaten dalat på båda områdena.

I den föregående TIMSS-undersökningen 2007 låg de svenska ele-verna under EU/OECD-snittet i matematik.

I dag klockan tio presenteras resultaten och i  Sverige har över 10 000 fjärde- och åttondeklassare deltagit.

Resultaten som presenteras i dag kommer att få stora rubriker inter-nationellt.


- När den första Pisaundersökningen publicerades var det nästan katastroflöpsedlar i Tyskland, som kom ut väldigt dåligt.

Det är väl bara i Finland som man kan ta resultaten med lugn och ro, ett land som brukar tillhöra det absoluta toppskiktet i mätningarna.

De svenska resultaten har dalat en lång följd av år och det beror på en lång rad samverkande faktorer som ökad segregation och tidigare bristfällig lärarutbildning (massinvandringen).

Bedömare tror att denna trend kommer att fortsätta och det krävs ganska kraftiga satsningar för att komma ur den trenden.

Läs mer.

www.svt.se/nyheter/sverige/svenska-elever-samre-i-lasning-och-matte

En timme extra matte i veckan.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5377138


December 11, 2012 

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se