användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 26 november 2009 10:18
\

\"Nya Lindgården\"

Källa: Sandell Sandberg

"Stadshustalibaner" avgör Lindgårdens öde

I dag, torsdag, tar stadsbyggnadsnämnden ställning till den nya planen för Lindgården på Djurgården, som innebär att den förfallna kulturbyggnaden rivs och en plan för en ny byggnad på tre våningar med inskjuten takvåning på tomten. Ett hotellgarage med infart under Blå porten planeras och den anrika trädgården måste då grävas upp vid bygget. Miljöpartiet protesterar mot planerna.
 
Den kommer att synas, men de skisser som Sandell Sandberg ritat visar en byggnad som tar färger och former från Gröna Lunds fasader.

– Det är ett spännande hus, men det är för tidigt att säga att det kommer att se ut exakt så här. Ett litet hotell med servering skulle passa in i tankarna på att göra Djurgården till ett turistmål som är attraktivt året runt, säger stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M). 

Hon är medveten om att det finns många som vill att Lindgården bevaras, men tror inte att det är ekonomiskt möjligt att rusta upp en kraftigt förfallen sommarrestaurang med väggar som inte är det minsta vinterbonade till nutida åretruntstandard.  Gröna Lunds tivoli har långt framskridna planer på att bygga ut på den stora parkeringstomten på andra sidan Allmänna gränd.

I utvecklingen av Gröna Lund ingår även ett Abbamuseum i en byggnad vid tivolit. Museiverksamhet finns med som ett alternativ för Lindgården, men huvudalternativet är hotell med restaurang. Om planarbetet går enkelt och smärtfritt – vilket det sällan gör i Stockholm – kan det bli byggstart på Lindgårdens tomt i slutet av 2010. 
Lindgården är en sommarrestaurang från Stockholmsutställningen 1930 och den enda byggnaden som finns kvar från den. Huset har kulturhistoriskt värde men har fått förfalla i många år och den nya planen innebär rivning och rivningsdomen är fattad utifrån att byggnaden förfallit bortom all räddning.

Inför dagens möte protesterar Samfundet Sankt Erik mot rivningsbeslutet och kräver att det görs en grundläggande undersökning av kostnaderna för att rädda byggnaden innan rivningsbeslut tas.
 

Fakta om konflikten som fördröjt ombyggnad.


 
I snart 20 år har Lindgården förfallit. När staden sålde fastigheten fanns det skyddsföreskrifter och krav på upprustning mot miljonviten. Staden och köparen kom sällan eller aldrig överens om någonting och den dåvarande ägaren lämnade in sin första ansökan om att få riva Lindgården och bygga hotell 1992.
 
Tekniska utredningar gjorda 1995 och 1996 visade att Lindgården redan då var mycket svårt fuktskadad och den dåvarande ägaren fortsatte att lämna in förslag till rivning och nybygge av hotell och liknande och samtidigt fortsatte trätan mellan ägaren och staden.

Hösten 2004 konstaterades i en revisionsrapport att staden skött ärendet Lindgården väldigt illa och det hade lett till att staden gått miste om tio miljoner i intäkter och att en kulturhistoriskt värdefull byggnad var bortom räddning.
 
Våren 2008 trädde Arcona in som ny ägare och 2010 eller 2011 kan ett hotell börja byggas. Den förre ägaren hade enligt egen utsago lämnat in tio förslag om hotell på platsen genom åren.
 

DSB den 26 november 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-11-30 13:18

Det är ett anständighetskrav att stadsbyggnadsnämndens politiker nu besinnar sig och beordrar en opartisk expertutredning för att säkerställa möjligheterna att bevara Lindgården, skriver Fredrik von Feilitzen, ledamot av Stockholms skönhetsråd.

Nu är ett likartat ärende aktuellt i stadsbyggnadsnämnden, också det ett hus i Nationalstadsparken och riksintresse för kulturminnesvården.

Lindgården är den enda kvarvarande av de byggnader som uppfördes vid Stockholmsutställningen 1930 och var Stockholms största restaurang. Arkitekten Arre Essén anknöt arkitektoniskt till Djurgårdens och Stockholms mest berömda värdshus, Lusthusporten /Blå Porten, som brann ned 1869.

Det nu aktuella planförslaget innebär att Lindgården rivs och ersätts av en 2½ gång så stor hotellbyggnad , som i volym, höjd och utnyttjande av tomten (bl.a. försvinner den viktiga parkremsan mot Djurgårdsvägen) som helt strider mot den värdefulla miljön, inte minst representerad av Liljevalchs konsthall. Huset skulle få en bjärt lysande glasfasad (Bild i SvD 26/11), som man påstår har koppling till Djurgården som evenemangsområde. I själva verket finns inget liknande ens på Gröna Lund.
 
 


DSB den 30 november 2009


Svara

dan 2010-05-16 10:50

I onsdags beslutade stadsbyggnadsnämnden att den förfallna 1930-talsrestaurangen Lindgården bredvid Gröna Lund ska rivas.

Förslaget att bygga ett hotell med 44 rum, restaurang och utrymmen för museiverksamhet har mött stark kritik från bland andra dem som bor i närheten, men även från skönhetsrådet och Djurgårdens hembygdsförening.

Stadsbyggnadskontoret medger att "delvis nya element tillförs i stadsbilden", men anser också att hotellets lätta och ljusa fasaduttryck tillvaratar områdets karaktärsdrag.


DSB den 16 maj 2010 

Svara

dan 2010-05-16 19:55

Sommarrestaurangen Lindgården invid Gröna Lund är den enda byggnad som är kvar sedan Stockholmsutställningen som öppnade i maj 1930.

Nu går den mot sin sista sommar och de senaste 16 åren har Lindgården varit stängd och fått förfalla utan att ägare och Stockholms stad kunnat komma överens om vad som skulle ske med den kulturhistoriskt intressanta byggnaden, granne med Blå Porten.

Nu kommer platsen att "prydas" av ett hotell i fyra våningar med harlekinmönstrad glasfasad.

Intresseföreningar, Skönhetsrådet och andra har protesterat och i stället krävt reparation, utan resultat.

Än en gång har våra inkompetenta "Stadshustalibaner" gått emot folket som med så mycket annat i vår stad.


DSB den 16 maj 2010
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se