användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 27 januari 2013 10:42

Många klarar inte nationella proven

Nationella prov i årskurs tre infördes 2009 och skrivs i matematik, svenska och svenska som andraspråk och kan skrivas valfritt under en tvåmånadersperiod.

På kommunala skolor var det 28 procent som inte klarade kravnivån på alla delprov i matematik på kommunala skolor under 2012.

I ämnena svenska och svenska som andraspråk var motsvarande andelar 26 respektive 50 procent.

Andelarna är beräknade utifrån elever som genomfört alla delprov i respektive ämne.

Medan nästan alla klarade alla delprov i matematik i den bästa kommunen var det tre fjärdedelar som inte gjorde det i den sämsta.

Våren 2012 var det 69 procent som inte klarade alla delprov på det nationella provet i matematik i Flen och i svenska var andelen 55 procent.

Skolverkets förklaring är föräldrarnas utbildningsnivå som är av vikt redan i årskurs tre.

Ju högre utbildning föräldrarna har, desto större andel av eleverna klarar alla delprov.
 
En större andel flickor och elever med svensk bakgrund klarar pro-ven jämfört med pojkar och elever med utländsk bakgrund.
Januari 27, 2013

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se