användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 21 februari 2013 12:04

Svenskarna mindre egoistiska

Inkomstskillnaderna i Sverige är små i ett internationellt perspektiv, andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet har minskat betydligt sedan slutet av 90-talet och toleransen för invandring ökar.

Det visar en ny utredning gjord av regeringens Framtidskommission och slutsatsen är att svenskar blir mindre egoistiska, skriver kommis-sionens Charlotta Levay på SvD Debatt.

Men hon poängterar också att det finns färre sammanhang där vi möts på lika villkor.

Framtidskommissionen bakom rubriken består av de borgerliga partiledarna och en berättigad fråga är om regeringen gett upp kampen mot arbetslösheten - ett arbetsliv där alla kan arbeta till 65 år?

Höjd pensionsålder innebär att antalet som arbetar och nivån på arbetslösheten är konstant.

Hur förklarar man att toleransen för större invandring ökar samtidigt som Sverigedemokraterna (SD) fördubblar sina sympatier i väljar-opinionen?

Sverige har aldrig tidigare tagit emot så många invandrare som i dag, företrädesvis från länder som Afghanistan, Somalia och Syrien, människor med låg eller ingen utbildning, inte sällan analfabeter.

Varför ska Sverige ta emot fem gånger så många asylsökande som exempelvis Norge och lika många syrier som alla övriga EU-länder tillsammans?  

Nyligen utmärkte sig den moderate kommunpolitikern Bo Frank genom att öppet och vid upprepade tillfällen uttrycka sitt starka ogillande över den havererade invandringspolitiken som moderpar-tiet bedriver.

Flera andra moderata kommunpolitiker visade snabbt öppet stöd för hans uttalanden och i går lät Vallentuna Fria publicera en ny debattartikel på samma tema undertecknad Björn Schaerström, moderat ledare i Vallentuna kommunfullmäktige.

Han tog debatten till en helt ny nivå med fakta och formuleringar.

Läs hela hans inlägg på Avpixlat.

avpixlat.info/2013/02/21/ytterligare-en-moderat-kommunpolitiker-far-nog/#more-46965

Läs Levays inlägg på SvD Brännpunkt.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/svenskar-allt-mindre-egoistiska_7932882.svd

Klyftan ökar, de med jobb drar ifrån.

Genomsnittlig disponibel inkomst för arbetslösa, sjuka och pensionärer uppgår till 154 200 kronor per år att jämföra med 237 300 kronor för förvärvsarbetande.

12 850 kronor netto i månaden respektive 19 775 kronor, siffror som förefaller höga.

Under de fyra åren 2007-2010 kostade jobbskatteavdraget staten 239 miljarder kronor i minskade skatteinkomster, men det var de svaga som fick betala.

För en person i Stockholm med en lön på 23 000 kronor i månaden blir skatteminskningen 1 425 kronor i månaden och som högst kan det bli 1 825 kronor.

Reduktionen minskar inte skatten på pensioner eller socialförsäk-ringar (arbetslösa, sjuka eller liknande).


www.dn.se/ekonomi/klyftan-vaxer--de-med-jobb-drar-ifran


Februari 21, 2013

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer


Vad vet du om blommor?


© Politico.se