användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 22 februari 2013 18:38

PK-fascismen eskalerar

Centerpartiets (C) krets i Rättvik tar avstånd från det mejl med rasistiskt innehåll som lektor Hans-Erik Hellborg på Högskolan Dalarna skickade till en kollega.

Hellborg sitter i Rättviks kommunfullmäktige och är vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

- Vi tar absolut avstånd från det han sagt och skrivit, det är ett rasistsiskt uttalande, säger Anna-Maja Roos som är ordförande i C:s Rättvikskrets.

-Men något beslut om Hellborgs uppdrag har inte fattats och det beror på att han är bortrest men man ska träffa honom inom de närmaste dagarna, säger Roos.

Tidigare i dag kom besked om att Hellborg nu har stängts av från undervisningen vid Högskolan Dalarna.

"Kan du hjälpa Mohammed, han kommer nog från Mekka", skrev Hellborg i ett mejl till kollegan sedan studenten Mehran Mahmoudi i Uppsala ställt en fråga om kursregistrering.

- Hellborg är tagen ur undervisning under tiden högskolan utreder händelsen, säger högskolans rektor Marita Hillges till SVT Gävledala.

När det gäller människor från vissa länder, företrädesvis de som kallar sig för muslimer får man vara försiktig med vad man säger eftersom de lätt känner sig kränkta.

Inom högskolan råder det förbud mot diskriminering.

Universitet och högskolor har i stället en uttalad skyldighet att främja lika rättigheter för alla studenter, oavsett kön, etnisk till-hörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn att lagen följs och får föra talan i domstol för enskild som begär det.

Den som diskrimineras kan ha rätt till skadestånd något som vissa grupper utnyttjar. 

I det nu aktuella fallet kan man tycka att det var olämpligt att uttrycka sig på det sättet men Mahmoudi uttnyttjade situationen genom att använda det felsända mejlet och skicka det vidare trots att han fått en ursäkt. 

Är det ett ödes ironi att en person som är medlem i ett parti som skapat denna Stasiliknande hetsjakt på människor nu själv drabbas av den?

Är det någon skillnad om man säger "Hjälp Bobby han kommer nog från New York"?
Februari 22, 2013

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se