användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 18 mars 2013 10:15

Källa: Paul Hansen

Billström emot regeringen om papperslösa

Från och med den första juli i år får alla barn som vistas i Sverige utan tillstånd rätt till skolgång, enligt den migrationspolitiska upp-görelsen mellan regeringen och Miljöpartiet (MP).
 
Men migrationsminister Tobias Billström (M) ogillar att papperslösa barn och ungdomar ges laglig rätt att gå i gymnasiet, framgår det av en 
intervju i DN i dag.

- Vi har ju från regeringens sida valt att inte inkludera gymnasie-skolan och det finns säkert de som tycker att man bör göra det.
 
- Men då blir den intressanta frågan, ska vi i nästa vända säga att högskoleutbildning och universitetsutbildning också ska tillkomma den här gruppen, frågar sig Billström.

Men i den nya lagen står det uttryckligen att papperslösa barn ska ges rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
 
I DN säger Billström att det är komplext att Malmö och andra kommuner ordnar gymnasieutbildning för papperslösa elever.


En berättigad fråga är om detta är en gräddfil till uppehållstillstånd i likhet med arbetskraftsinvandring av lågutbildade till jobb som inte kräver någon yrkesutbildning? 

Papperslösa riskerar godtycklig vård.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5479057

I Sverige bekymrar man sig mer om papperslösa än om våra egna medborgare som inte har råd att gå till läkaren.

Svenska pensionärer får betala 8 gånger mer för vården än personer som befinner sig illegalt i landet, även kallade papperslösa.

avpixlat.info/2013/04/05/pensionarer-far-betala-atta-ganger-mer-for-varden-an-illegala/#more-53286


Mars 18, 2013

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se