användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 04 april 2013 09:22

Näringslivet underkänner högskolor

Svenska företag är missnöjda med högskolorna, det framgår av en undersökning bland 1 145 företag som Demoskop gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Bara 28 procent av företagen ansåg att högskolorna lever upp till uppdraget att förbereda studenterna för arbetsmarknaden.

Knappt hälften, 47 procent, av företagen tyckte att den högre utbild-ningen i någon större utsträckning bidrar till att stärka bolagens kompetensförsörjning, skriver DN.

Går det att ha en fungerande fri marknad med privata alternativ när det enbart existerar en enda kund, skattebetalarna?

Ska människor värderas efter hur lönsamma de är och där privata aktörer tävlar om att få ta över de lönsammaste medan samhället får ta hand om resten?

När man säger att segregering är det stora problemet med svensk skola, menar man då invandringspolitiken?

Det handlar om att ha en bra skola med kvalificerade lärare, men också motiverade elever som vill utbilda sig och bidra till Sveriges framtid. 

Finska skolundret har ett stort mått valfrihet, SvD Opinion.

Man kan säga mycket om Finlands utbildningssystem, men att framställa det som ett exempel på ett land med enbart identiskt lika kommunala skolor leder tankarna fel, skriver Mats Fält.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/finska-skolundret-har-ett-stort-matt-valfrihet_8049556.svd


April 04, 2013

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se