användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 10 april 2013 09:54

Svenska barn brister i flera kärnämnen

Svenska 15-åringars kunskaper har rasat rejält under 2000-talet, enligt en ny undersökning som FN:s barnfond Unicef tagit fram om deras välfärd i 29 av världens rikaste länder.

I undersökningen mättes 15-åringars kunskaper i tre kärnämnen och Sverige rankas på en 18:e plats, sämre än både Ungern och USA och långt efter de övriga nordiska länderna.

Kunskapsnivån bland 15-åringar är allra högst i Finland, som i jämförelse hamnar en bra bit över både Kanada och Nederländerna, som hamnar på 2:a respektive 3:e plats.

Sverige har också den högsta siffran i Norden, 5,5 procent,  när det gäller andelen ungdomar som varken jobbar, praktiserar eller studerar.

Den siffran är tveksam eftersom kommunerna inte har någon säkerställd statistik i detta avseende, men det kan handla om upp till 100 000 unga.

I februari var omkring 157 000 ungdomar mellan 15-24 år arbets-lösa, det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 26,4 pro-cent, säsongsrensat 24,5.

En berättigad fråga är om andelen invandrare med låg eller ingen utbildning, inte sällan analfabeter, spelar in? 

Svenska elever känner sig trygga i skolan, men lusten att lära krymper ju längre upp i årskurserna eleverna kommer.

Inte ens varannan elev i årskurs åtta tycker att skolarbetet ger dem lust att lära sig mer, i femman kände tre av fyra elever att de vill lära sig mer.

Det framgår av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport Öppna jämförelser - grundskolan.

- Att motivera eleverna är lärarens svåraste och viktigaste utmaning, konstaterar SKL:s vd Håkan Sörman.


Skolan svag länk i svenska barns välfärd.

blog.unicef.se/2013/04/10/skolan-svag-lank-i-svenska-barns-valfard/April 10, 2013

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se