användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 14 april 2013 09:47

Omar Mustafa avgår från S-uppdrag

Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa lämnar alla uppdrag i Socialdemokraterna (C). 

Han lämnade själv beskedet i ett skriftligt meddelande, sedan han under kvällen suttit i möte med Stockholms Arbetarkommun, som hade nominerat honom till posten i partistyrelsen.

I meddelandet riktar Mustafa kritik mot partiledningen som han menar skickar "en skrämmande signal till muslimer".

Han säger att han lämnar sina uppdrag och att "partiledningen menar att man inte kan förena ett partiuppdrag och ett uppdrag i det muslimska civilsamhället", något som arbetarkommunens ordförande Veronica Palm avvisar.

- Jag delar inte den bilden och hoppas verkligen att S kan få en ökad bredd av människor med olika bakgrund, säger hon. 

Palm säger också att hon under veckan har mött antimuslimska stämningar "på en nivå som jag aldrig har sett tidigare".

Avgången väcker starka negativa reaktioner bland muslimska med-lemmar och unga kristna socialdemokrater.

Det säger Peter Weiderud som är ordförande i Tro och solidaritet, en rörelse för S-personer med religiös övertygelse och tro.

Han anser att det var fel att tvinga bort Mustafa och är kritisk mot dem som utmålat denne som homofob, antisemit och mot jämställd-het mellan män och kvinnor.

- Svenska muslimer hör till de mest progressiva i världen och Omar Mustafa tillhör de mest progressiva, hävdar Weiderud.

Han delar inte Mustafas åsikt att partiledningen gjort det omöjligt att "förena ett partiuppdrag och ett uppdrag i det muslimska civilsam-hället".

- Det är Mustafas tolkning och skrivet i affekt, säger Weiderud.

Weiderud är däremot enig med Mustafa om att partiledningens hållning ur ett bredare perspektiv kan vara en avskräckande signal för troende att engagerar sig.

Mustafas beslut att lämna sina uppdrag föregicks av skarpa formu-lerade uttalanden av flera partikamrater, bland dem även partile-daren Stefan Löfven.

- Det går inte att vara förtroendevald i S om man inte fullt upp kan stå upp för partiets värderingar om människors lika värden och jämställdhet mellan kvinnor och män, sade Löfven.
 
Bakgrunden var bland annat formuleringar i Islamiska förbundets stadgar som talar om att män och kvinnor ska ha olika laglig status.

Omar Mustafa har inte personligen gjort några homofoba- eller antisemitiska uttalanden men han har företrätt en organisation som ger uttryck för sådana.

Däremot har han föreslagit på Twitter att vi ska skicka svenska Jas-plan mot Israel och det är inget inlägg i utrikespolitiken.

Men hur går det ihop att hävda att man säger sig arbeta mot alla former av rasism och förtryck och samtidigt har en dokumenterad vana att bjuda in antisemiter och homofober till sina arrangemang?

- Senast i påskas bjöd Omar Mustafa in antisemiten Yvonne Ridley till förbundet, säger Alex Bengtsson, vice vd för den antirasistiska stiftelsen Expo.

För att kunna stanna inom S hade han varit tvungen att offentligt ta avstånd från delar av islams trossatser vilket naturligtvis var omöjligt.

Omar Mustafas öde är ytterligare ett exempel på hur stressad medie-hantering kör över partiorganisationernas traditionella beslutspro-cesser, anser Ekots Tomas Ramberg.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5504347

Kvoteringstanken bakom S misstag.

www.svd.se/kultur/kulturdebatt/kvoteringstanken-lag-bakom-s-misslyckande_8084786.svd


April 14, 2013

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

akademiker 2013-04-15 21:02

 Är någon förvånad? Precis samma strategi sker i Belgien, Nederländerna där man eftersträvar fullskalig representation inom inte bara politiken utan även rättsväsende, militär och näringsliv. Alltmedan naiva konfrontationsrädda svenskar passivt ser på medan landet successivt tas över inifrån. Klaga inte utan rösta rätt nästa val. 
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se