användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 09 december 2009 16:45

Svenska elever sämre på matematik

Svenska gymnasieelever har blivit sämre på både matematik och fysik och kunskaperna har försämrats markant de senaste 13 åren, visar den internationella kunskapsmätningen TIMSS.

Bland de tio länder som deltagit i TIMSS-studien (Timss Advanced 2008) hamnar Sverige på näst sista plats när det gäller elevernas kunskaper i matematik.

Det är inte lätt att göra rättvisa internationella jämförelser och särskilt svårt blir det när urvalen skiljer sig åt. Ryssland hamnar i topp, men i Ryssland är det bara 1,4 procent av eleverna som läser matematik på den relativt avancerade nivå som testet omfattar, medan 12,8 procent gör det i Sverige.

Även om man tolkar rankningen försiktigt så förblir resultatet oroande, Sverige förlorar inte bara i jämförelse utan också jämfört med sig själv för 13 år sedan. Ett problem är den långt drivna individualiseringen, att undervisningen skulle anpassas till varje elevs egna förutsättningar, vilket gör att eleverna får sitta och och arbeta på egen hand i läroboken.

En tänkbar förklaring till de försämrade resultaten handlar om att de elever som i dag börjar gymnasiet har med sig sämre förkunskaper från grundskolan. Elevernas betyg har dock inte "försämrats" under perioden.
 
I andra länder som deltagit i Timss ägnas mycket mer tid åt diskussioner av olika strategier för problemlösningar, samt argumentera för sina lösningar och försöka förklara hur de tänkt.

Skolan måste kräva mer, för inte minst i matematik behöver man öva ofta för att bli skicklig. De ryska eleverna ägnade 6 timmar i veckan åt matematikläxor var det svenska genomsnittet 1 timme och 10 minuter och sedan 1995 har tiden halverats. 

Lärarnas Riksförbund (LR) anser att skolpolitikerna bär ansvar för de dåliga resultaten och redan för tio år sedan varnade LR för detta, säger ordförande Metta Fjelkner. Enligt Lärarförbundet är de försämrade resultaten en avspegling av 90-talets stora nedskärningar i skolan.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) menar att de försämrade resultaten är allvarliga för Sverige, eftersom matematik är basen för teknisk och naturvetenskaplig utbildning. I den nya lärarutbildningen föreslås ökade matematikkrav.

Mer matematikutbildning blir en av de största satsningarna i förslaget till ny lärarutbildning som kommer i februari 2010, skriver SvD. Det kommer att bli mer matte än någonsin, ett halvårs heltidsstudier blir lägsta kravet, enligt Jan Björklund.

En av förklaringarna till att barnen blir allt sämre på matte är, enligt Björklund, brister i lärarutbidningen för låg- och mellanstadielärare. 


DSB den 10 december 2009

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se