användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 04 maj 2013 14:23

Lärarbrist ska åtgärdas med snabbutbildning

Bristen på lärare i naturvetenskapliga ämnen gör att Stockholms universitet 2014 planerar att starta en ny kortare lärarutbidlning.

Utbildningen ska vända sig till studenter som när de började på universitetet inte hade för avsikt att bli lärare och de ska ha minst masterexamen.

Efter en 10-veckors lång sommarkurs följer pedagogisk utbildning i hög studietakt kombinerat med betalt arbete på en skola och efter bara ett år är studenten behörig lärare.

Liknande planer finns på universiteten i Umeå och Göteborg.

"I en skola i förfall har lärarna blivit slagpåsar", skriver en lärare i Mitt i Vasastan 30/04 2013.

"För många år sedan var läraren en auktoritet som både elev och förälder såg upp till.

När en gymnasieelev i dag har tagit studenten i Sverige blir ju alla studenter, även de som inte har godkända betyg, jag förstår inte varför?

När de sedan söker in på olika utbildningar på KTH och inte kommer in, var hamnar de då?

Studenter med de sämsta betygen kommer in på lärarhögskolan.

I Finland kommer bara de bästa studenterna in på lärarutbildning-arna, efter hårda inträdesprov.

Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att finska elever ligger i topp i världen när det gäller matematik, naturvetenskapliga ämnen och läsförståelse, enligt internationella studier.

Kommunaliseringen av skolan i mitten på 1990-talet var inte bra och skolan har sedan dess blivit allt sämre.

Det blir billigare för staten när kommunerna får prioritera utifrån vad de har råd med",
skriver Lärare.

Ökade resurser är inte lika med bättre skolresultat.

"Förklaringen till att många skolor har låg måluppfyllelse, är föräl-drarnas utbildningsnivå och att andelen elever med annat moders-mål än svenska, är framträdande.
 
Detta betyder emellertid inte att skolan inte är effektiv".

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5524547

"Vi är inte ens i närheten av de mål som innerstadens skolbarn når, trots att vi har enormt mycket större resurser", säger Mohammed Hagi Farah.

www.politico.se/artikel/6288/fritt-skolval-kan-%C3%B6ka-skillnader/

Man vågar inte nämna dessa olikheter och hur kan man då tala om likvärdighet och skylla problemen på skolan och lärarna.

Vissa anser att det är främlingsfientligt och rasistiskt att påstå att invandrarbakgrund innebär låga skolresultat, men sant är det när det gäller vissa grupper.

 

Maj 04, 2013

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se