användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 25 juni 2013 08:24

Skolgång för papperslösa hotas

Från den 1 juli får barn som vistas i Sverige utan tillstånd, pappers-lösa, rätt till skolgång, men få kommuner är förberedda på att ta emot dem i skolan.

"Trots att systemet med asylsökande barns rätt till utbildning funnits i cirka 20 år saknas det tillförlitliga uppgifter om antalet asylsökande barn i varje kommun".

Det skriver generaldirektören för Skolinspektionen, Ann-Marie Begler på SvD Debatt.
 
En farhåga hos kommunerna är om skolan kommer att bli en plats för verkställande av utvisningsbeslut.

Uppskattningsvis 450 av de kanske upp till 4 000 papperslösa och gömda barn som finns i Sverige i dag är kända av kommunerna och deltar i utbildning.

Hittills i år har ungefär 1 000 barn per månad ansökt om asyl och i början av april 2013 befann sig enligt Migrationsverket strax över 14 000 asylsökande barn i Sveriges kommuner.

Uppskattningsvis deltar 78 procent av barnen i grundskoleålder och 59 procent av dem i gymnasieålder.

Detta är oroande med tanke på att gymnasieutbildning är en grund-sten till fortsatt utbildning eller arbete och riskerna för ett långvarigt utanförskap är överhängande.

En berättigad fråga är om "en plats för verkställande av utvisnings-beslut" ska tolkas så att man inte vet hur man ska skydda barnen från utvisning?

Många av de så kallade papperslösa har fått sina asylansökningar prövade men fått avslag i flera instanser och befinner sig därmed tillståndslöst i landet, ett lagbrott.

Skolan är viktig för alla människor men det är också lagen och man undkommer inte frågan om vi numera ska främja lagbrott i Sverige?

- Det är oerhört viktigt och det handlar inte bara om kunskapsin-hämtning utan om gemenskap, social gemenskap, en integrations-fråga.

- Viktigt på både kort och lång sikt, oavsett om barnet ska stanna i landet eller avvisas eller vistas någon anastans, säger Anna Sandell på skolinspektionen.

Hur kan det vara en integrationsfråga när man fått ett avvisnings-beslut som man trotsar och det har inget med framtidsdrömmar att göra? 


Läs hela debattinlägget på SvD här.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/papperslosas-skolgang-ska-sakras_8291032.svdJuni 25, 2013

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se