användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 11 september 2013 14:08

Mer resurser till svenska för invandrare

Redan från första klass och vid sjuårs ålder ska nyanlända elever få extra svenskalektioner i skolan från och med höstterminen, föreslår regeringen i den kommande höstbudgeten.

Det innebär i praktiken att de får nästan dubbelt så mycket svenska-undervisning i åtta års ålder, enligt integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) och Erik Ullenhag understryk-er att fler invandrare i dag kommer från länder där utbildningssyste-men slagits sönder och därmed behöver mer stöd i skolan och ytter-ligare svenskalektioner utöver ordinarie undervisning.

Statsbidraget till kommuner och friskolor som inför extra svenska-lektioner föreslås mot den bakgrunden få höjt statsbidrag med 45 miljoner kronor 2014 och 90 miljoner per år 2015 och 2016.

Ullenhag anser att det finns en lärarkompetens som kommer att klara den här satsningen, däremot finns en långsiktig utmaning att se till att fler söker sig in på lärarhögskolan och genererar fler lärare.

Det är uppenbart att Ullenhag och Lärarförbundet inte går i takt.

Med mer svenskundervisning vill regeringen höja nyanlända barns skolresultat, men lärarförbundet kallar bristen på utbildade lärare enorm.

Dessutom har lärare som helt saknar utbildning för att undervisa i svenska som andraspråk, ändå fått behörigheten i sin lärarlegitima-tion.


www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringen-missar-lararbrist-i-skolreform_8508890.svd

Svårt för de nya karriärlärarna.

www.svd.se/nyheter/inrikes/skolkarriar-med-forhinder_8509998.svd

Samtidigt som resurserna till invandraraktiviteter saknar botten drar man åt snaran för "svenska" barn.

Stockholms grundskolerektorer slår nu larm när pengarna till extra skolstöd minskar rejält, samtidigt som dörren måste hållas öppen för de 400 elever från stadens resursskolor som riskerar att stå utan skola.

- Vi kommer att bryta mot skollagen, säger en av rektorerna.


www.svd.se/nyheter/inrikes/rektorer-larmar-om-borttaget-stod_8513538.svdSeptember 11, 2013

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se