användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 01 oktober 2013 17:57

Sverige bäst land att åldras i

Sverige är världens bästa land att åldras i och toppar den första världsrankningen utförd av biståndsorganisationen Help Age Inter-national, skriver SvD.

Utifrån 13 parametrar, sammanförda i fyra huvudgrupper, har data från ett 90-tal länder bedömts vad gäller till exempel hälsa, ekonomi och arbete. 

Sverige är inte bäst i någon enskild lista men placerar sig så pass bra överallt att vi hamnar i sammanlagd topp.

På andra plats kommer Norge följt av Tyskland, Nederländerna, Kanada, Schweiz, Nya Zeeland, USA, Island och Japan.

Äldrelista skymmer problem.

Världsrankningen över äldres livsvillkor är ingen tröst för de äldre-grupper som har det svårt, enligt äldreforskare.

En lista som visar att vi är bäst kan skymma problemen, säger Lars Andersson, professor i åldrande.

- Det är ju ingen tröst för dem som har det dåligt att det är ännu sämre i Bulgarien.

- För de yngre äldre är det stora problemet att om man hamnar utanför arbetsmarknaden så är det i stort sett omöjligt att få ett nytt jobb.

- För de äldre äldre, de som har ett vårdbehov, handlar det mycket om möjligheten att få hemhjälp eller plats på äldreboende.

- Många av dem som är äldre nu har sin pension från ett väldigt generöst system, framtida pensionärer kommer att få lägre pensio-ner, säger Lars Andersson.

www.svd.se/nyheter/inrikes/expert-aldrelista-skymmer-problem_8569854.svd

Vittnesmål från en pensionär i Stockholm i Mitt i Vasastan 1/10 2013.

"Du skrev att pensionen äts upp av allt högre hyror och att du lever på 4 000 kronor i månaden.

En kär bekant som hade arbetat under 45 långa år hamnade i denna sits.

Snart insåg hon att hon inte hade pengar till läkare, medicin, SL-biljetter och hygienartiklar och värst var det vid jul och födelsedagar och liknande.

Till sist gav hon upp, hon valde döden
".

Sverige inte bäst för äldre, de gamla får knappast någon hjälp alls, skriver en läsare på SvD.

www.svd.se/nyheter/inrikes/lasarna-haller-inte-med-om-att-sverige-ar-bast-for-aldre_8570370.svd


Oktober 01, 2013

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer


Vad vet du om blommor?


© Politico.se