användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 15 oktober 2013 16:21

Reinfeldt vill satsa på skolan

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) vill inte gå till val 2014 med löften om fler skattesänkningar.

- Jag vill inte lova något jag inte kan leverera, sade han vid en press-träff i dag.

I stället vill han satsa på skolan och nämnde fler undervisningstim-mar, fler förstelärare och fler speciallärare  bland förslagen som ska stärka skolresultaten.

Enligt Reinfeldt är utrymmet för att öka statens utgifter i budgeten trångt 2015 och då är det viktigt att de investeringar vi gör riktas framför allt mot bättre utbildning.

Larmrapporterna om tillståndet i den svenska skolan har under alliansens regeringstid kommit i allt raskare takt.

I den senaste internationella Timss- och Pirls-undersökningen, som mäter grundskoleelevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, har de svenska eleverna halkat efter betänkligt och ligger nu en bit under snittet för EU- och OECD-länderna.

Ännu i slutet av 1990-talet låg de på en topplats.
 
Mer än var femte elev gick 2012 ut högstadiet utan fullständiga betyg, över 12 000 barn beräknas varje år lämna grundskolan utan tillräckliga betyg för att kunna söka till gymnasiet och tre av tio gymnasieelever får inga slutbetyg efter tre års studier.


En berättigad fråga är om detta tillstånd helt har undgått allianspar-tierna och har massinvandringen någon skuld i detta?

Inställningen att ingen skola får vara bättre än någon annan, efter-som det inte är likvärdigt, är helt oförenligt med tanken på dynamik och pedagogisk förnyelse, skrev Hans Bergström på DN Ledare Signerat 15/12 2010.

Är det fel att skapa en extra bra skola?

Betygsreformen i mitten på 1990-talet förbjöd skolor att ge skrivna omdömen före våren i åttan och därmed lämnades brister utan upp-täckt och åtgärd år efter år.

Den utomeuropeiska invandringen har flerdubblats under dessa år och antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21 000 i snitt under 1980-talet till drygt 59 000 under 2000-talet.

Under alliansens regeringsinnehav har en tredubbling skett, unikt för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Afghanistan, Somalia, Eritrea och nu även Syrien.

Resultaten för de svagast presterande eleverna har sänkts påtagligt mellan 2000-2013.

Ungdomar utan skolbakgrund, som varken kan svenska eller engel-ska, hamnar plötsligt i en svensk skola och hemma har de regel-mässigt arbetslösa föräldrar.

Alla som känner verkligheten i svenska skolor vet de enorma proble-men med att hantera denna situation.

Professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet visar att nu bara hälften av utomeuropeiska invandrare har ett arbete.

Enligt en SCB-studie avseende 2008 var då 78 procent av alla in-vandrare som kommit till Sverige de senaste fem åren arbetslösa.

Enligt en studie från Linköpings universitet är endast 20 procent av somalier i Östergötland i arbete.

Det är inte anmärkningsvärt om Fredrik Reinfeldt har sömnproblem eftersom detta är ett explosivt problem, med djupa verkningar för både individer och samhälle framöver.

Migrationsverket har kapacitet att hantera 700 asylsökande per vecka, men den senaste tiden uppgår de till 2 000 per vecka.Oktober 15, 2013

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se