användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 30 oktober 2013 12:02

Lärarförbundet - "Brott mot skollagen"

Lärarförbundet kallar avslöjandet att friskolor väljer bort elever är "en skandal utan motstycke". 

- Man bryter mot skollagen och det måste få konsekvenser och att Skolinspektionen borde agera hårdare mot verksamma skolor, säger ordförande Eva-Lis Sirén.

Matz Nilsson, ordförande i Sveriges skolledarförbund, säger att diskri-minering inte är acceptabelt.

- Det fria skolvalet handlar om elevens rätt att välja skola, inte skol-ans rätt att välja elever, säger han.

Men kan han egentligen säga något annat när landets regering har beslutat att inte bara skolan utan också mycket annat i samhället ska anpassas till nyanländas behov och kultur.

Det handlar om etnicitet och mindre om förnuft och att sprida ut svaga elever på bättre skolor i samhället för att minska segregation-en, tror man.

Men vilken dugande rektor vill höra att det är fel att sträva efter att skapa en extra bra skola? 

Inställningen att ingen skola bör få vara bättre än någon annan, eftersom det då inte är likvärdigt, är extrem och helt oförenlig med tanken på dynamik och pedagogisk förnyelse.

Alla skolor är inte lika utan vissa skolor är bättre än andra och ambi-tiösa ungdomar tenderar att söka sig till bättre skolor och inte till sämre.

För varje liberalt tänkande person är det etiskt oacceptabelt att vissa elever ska användas som redskap för system i stället för att ges rätten att göra vad de tror är bäst för att förverkliga sin egen potential.

Resultaten för de svagast presterande eleverna har sänkts påtagligt mellan 2000-2013, men det beror knappast på rätten att välja skola.

Betygsreformen i mitten på 1990-talet förbjöd skolor att ge skrivna omdömen före våren i åttan, brister lämnades utan upptäckt och åt-gärd år efter år.

Flera politiker skyller Sveriges tapp i den senaste internationella Pisa-undersökningen på det fria skolvalet.

Resultat som blir allt sämre i takt med massinvandring av personer med låg eller ingen utbildning, inte sällan analfabeter.

Hans Bergström om att segregationen mellan skolor har minskat.

www.dn.se/ledare/kolumner/bluff-om-pisa/


Oktober 30, 2013

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se