användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 12 januari 2010 11:49
Tobias Krantz

Tobias Krantz

Källa: Pawel Flato

Särbehandling på högskola avskaffas

De flesta universitet och högskolor i Sverige tillämpar i dag principen om positiv särbehandling eftersom antagningssystemet hittills strävat efter att anta lika många kvinnor som män.

Regeringen vill nu avskaffa möjligheten till positiv särbehandling vid högskoleantagning och kunskap måste väga tyngre än könstillhörighet, anser högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag skriver Tobias Krantz att den paragraf i högskoleförordningen som möjliggör positiv särbehandling ska tas bort. Den högre utbildningen ska vara stark, oberoende och i allt väsentligt styras av ett renodlat kunskaps­ideal, skriver han.

Även om de flesta universitet och högskolor tillämpar positiv särbehandling är det inget större problem på de flesta håll, där det bara är den som tas in sist som är berörd, anser Tobias Krantz. Men för de utbildningar där alla som tas in har högsta betyg blir det ett problem, eftersom det överrepresenterade könet missgynnas.
 
Det gäller framför allt läkarutbildningen, veterinärutbildningen, tandläkarutbildningen och psykologutbildningen vid vissa lärosäten, skriver ministern:

”Det torde vara svårt att hävda att jämställdheten i samhället tar något massivt kliv framåt för att en handfull män får förtur på fyra populära utbildningar i Sverige.” För att förstärka jämställdheten i högskolan vill Tobias Krantz hellre belöna individuella program eller universitet för lyckade riktade satsningar.

För den som är intresserad av långsiktiga resultat är det den rimliga, framkomliga vägen, skriver han: ”Jämställdhet inom utbildningssystemet är inte bara en rättighetsfråga utan handlar också om kvalitet. Att inte rekrytera de bästa av båda könen till landets lärosäten är ett resursslöseri för hela samhället.”

Drivande i kampen för likabehandling i högskolan har varit den ideella organisationen Centrum för rättvisa som i flera rättsfall har hjälpt personer, som blivit bortsorterade av diskriminerande urvalsprocesser. I samtliga fal har organisationen fått rätt.

Möjligheten att använda positiv särbehandling som finns inskriven i högskoleförordningen står i strid med både EG-rätt och diskrimineringslagen. Tobias Krantz besked är därför en bekräftelse på att diskrimineringen är olaglig.

Det är en tydlig signal från regeringen om att det ska vara individers kompetens och meriter som styr deras möjligheter, inte personers kön.

Enligt diskrimineringslagstiftningen ska detta gälla även annan verksamhet inom offentlig sektor och det finns anledning att hålla koll på att lagen efterlevs även vid exempelvis anställningar.

Det är inte obekant att man inom offentlig verksamhet kvoterar in så kallade "invandrare" under förevändning att verksamheten ska prägla samhället i övrigt.

Fakta

Tobias Kjell Bertil Krantz
, född den 7 april 1971, är en svensk folkpartistisk politiker och sedan den 17 juni 2009 Sveriges högskole- och forskningsminister.

Krantz är riksdagsledamot sedan 2002, invald i Jönköpings läns valkrets. Han var ledamot av Konstitutionsutskottet 2002-2006, Socialförsäkringsutskottet 2006-2007 och Socialutskottet 2007-2009. Han har även varit suppleant i Civilutskottet, Kulturutskottet, Näringsutskottet och EU-nämnden.

Krantz kommer från Bankeryd i Jönköpings län. Han är gift med Anna Grönlund Krantz, före detta riksdagsledamot för folkpartiet och de har ett barn.

Krantz blev 2002 filosofie doktor i statskunskap vid Uppsala universitet på en doktorsavhandling om regiondebatten i Sverige.
 
Han var en av dem som var kritiska till att dåvarande statsministern Göran Persson utnämndes till medicine hedersdoktor vid Örebro universitet.
 
Persson hade sett till att Högskolan i Örebro blev universitet trots att utvärderingsgruppen ansåg att högskolan ej uppfyllde fordringarna. Krantz och Persson hade 2006 ett meningsutbyte kring detta i Konstitutionsutskottet.

Krantz har också varit varit vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet, åren 1996–1999, och medverkat på Upsala Nya Tidnings ledarsida.DSB den 12 januari 2010
 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se