användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 17 november 2013 08:47

Bidragsfuskare krävs på miljoner

Försäkringskassan har i år krävt tillbaka 65 miljoner kronor efter upptäckt fusk med assistansersättningar och utbetalningar för lika mycket har stoppats, uppger Sydsvenskan.

I år utreds 20 000 fall av misstänkt bidragsfusk, oegentligheter i samband med personlig assistans utgör en mindre del av utredningar-na, men svarar för desto större del av de felaktigt utbetalda pengar-na.

Årets kontroller väntas leda till återkrav på sammantaget 90 miljo-ner kronor.

En berättigad fråga är vilken skuld Försäkringskassan har i samman-hanget med kontroller som lyst med sin frånvaro?

"Fuskrekordet hittills i år slås av den 62-årige Malmöbo som i veckan dömdes till tre års fängelse för grovt bidragsbrott.
 
Malmö tingsrätt dömde honom också att betala 3,7 miljoner kronor i skadestånd till Försäkringskassan".

I Örebro finns en annan stor härva som omfattar en fuskande före-tagare och ytterligare 16 personer.
 
Målet ska upp i hovrätten och rör assistansverksamhet för fem miljo-ner kronor som aldrig utförts.

Men allra värst är härvan som rullats upp i Södertälje där 35 perso-ner står åtalade för att ha lurat till sig 30 miljoner kronor.
 
Ett assistansbolag har begärt ut pengar från Försäkringskassan för assistenter som inte har skött sina jobb".

www.sydsvenskan.se/sverige/65-miljoner-har-kravts-tillbaka/

Försäkringskassans kontroller av felaktigt utbetalda bidrag och ersätt-ningar har under årets åtta första månader resulterat i återkrav på sammanlagt 220 miljoner kronor.
 
Kontrollerna har också stoppat nära en halv miljard kronor i framtida utbetalningar.

De flesta utredningarna gäller sjuk- och aktivitetsersättning, bostads-bidrag och sjukpenning.

Kostnaderna för personliga assistenter ökar och hamnar i år på om-kring 24 miljarder, 15 000 personer har personlig assistans.November 17, 2013

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

sigge 2014-01-28 19:26

 Kan vi få nationalitet?
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se