användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 04 december 2013 08:55

SD ökar kraftigt i SCB partisympatiundersökning

I SCB:s stora partisympatiundersökning ökar Sverigedemokraterna (SD) markant och får 9,3 (+ 1,6) procent av rösterna, men tappar sin vågmästarroll om detta vore valresultatet.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda netto-vinster på 1,9 procent från M, 0,4 procent från S, 0,3 procent från FP, 0,2 procent från C, 0,2 procent från KD samt 0,1 procent från V.

Nya siffror visar att Moderaterna (M) har tappat omkring 102 000 väljare till SD sedan förra valet 2010 och 33 500 S-väljare har gått samma väg, rapporterar DI.

SD:s nya sympatisörer är dubbelt så ofta män än kvinnor och skill-naderna i övriga bakgrundsfaktorer är för små för att de statistiskt ska kunna säkerställas.

Men det finns en viss överrepresentation också av personer i yrkes-för ålder, skåningar och personer som saknar högskoleutbildning.


Både Kristdemokraterna (KD) och Centerpartiet (C) hamnar ovanför riksdagsspärren på 4 procent.

Enskilt parti / (..) jämfört med förra mätningen i procent från maj 2013:

Moderaterna: 25,5 (- 1,4)
Folkpartiet: 5,4 (- 0,6)
Centerpartiet: 4,7 (+ 0,5)
Kristdemokraterna: 4,1 (+ 0,5)

Alliansen: 39,7 (- 1,0)

Socialdemokraterna: 34,3 (- 1,3)
Vänsterpartiet: 6,7 (+ 0,3)
Miljöpartiet: 8,8 (+ 0,3)

Rödgröna: 49,8 (- 0,9)

Sverigedemokraterna: 9,3 (+ 1,6)

Övriga: 1,3 (+ 0,2)

Bland övriga partier är Feministiskt initiativ och Piratpartiet störst.

SCB:s urval omfattade 9 081 röstberättigade personer och av dem svarade 5 267, vilket ger ett bortfall på 42,0 procent.

Det är ändå ett betydligt större urval än i andra undersökningar vilket gör att denna väger tyngre än alla andra.

Frånsett frågan om vilket parti man skulle ha röstat på om det vore val i dag, ingår även frågor om inställningen till EU och EMU/euron.

Resultatet av EU- och euro-frågorna redovisas om en vecka.


Läs hela rapporten från SCB.

www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Partisympatier/Partisympatiundersokningen-PSU-/12436/12443/Behallare-for-Press/367927/

SCB i Stockholm.

blogg.dn.se/viktor/2013/12/04/scb-i-stockholm/Rödgröna drar ifrån.

www.svd.se/nyheter/inrikes/svepet-rodgrona-har-overtaget-i-scb-matning_8789962.svd?sidan=3#article0

Professor Assar Lindbeck framhåller att systemen för svensk arbets- och bostadsmarknad inte byggdes för ett samhälle med stor invandring av lågutbildade.

- Antingen måste man starkt begränsa invandringen eller reforme-ra bostads- och arbetsmarknaderna.

Han ser det som helt naturligt att de mest högljudda protesterna mot tingens nuvarande ordning kommer från kommunpolitiker, som är de som "får ta stryk".

Han varnar för att partier som Sverigedemokraterna (SD) ges större svängrum så länge andra partier "blundar" för dessa problem.

- Till slut känner folk alltmer igen sig i den bild som till exempel SD tecknar och allt mindre i övriga partiers bild av en harmonisk inte-gration.

Det växer fram en självcensur i integrationsfrågorna som bidrar till att SD växer.

Fri invandring är omöjlig för ett rikt land i en fattig värld, slår Assar Lindbeck fast.


"Annars får vi ge upp välfärdsstaten".

www.dagenssamhalle.se/nyhet/bra-foer-sverige-med-s-och-m-i-regeringen-6646


December 04, 2013

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

2000aldrig 2013-12-05 19:27

Dra rätt slutsats av opinionsmätningen

http://bit.ly/1d1AxLu
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se