användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 26 december 2013 09:13

Kåkstäder växer upp i Stockholm

Sociala myndigheter bedömer att det nu finns ett 30-tal aktiva bo-sättningar i huvudstaden, befolkade med bland annat fattiga EU-migranter, skriver SvD.

Men det är inte tiggande romers situation som oroar mest utan fat-tiga människor som kommer hit för att de inte får jobb.

De har ofta ingen annan social problematik och kommer hit med sina familjer, ganska resursstarka personer som tar tag i sina liv, säger Gisela Bergfors i socialtjänstens uppsökargrupp.

De som har det ännu värre är personer från andra EU-länder, som Polen och Lettland, som kommer hit, jobbar lite svart, är hemlösa, och inte syns i stadsbilden.

De har ofta kraftiga missbruks- och psykiska problem som de inte behandlas för.

De har inte rätt till någonting eftersom de inte har uppehållsrätt och får inte komma till härbärget heller, eftersom man inte tar emot personer med missbruksproblem.

I Sverige uppgår antalet personer som lever i hemlöshet till omkring 34 000 personer, men stora delar av den är dold, enligt Socialstyrel-sen. 

"Svenska kåkstäder en social katastrof", skriver Paulina Neuding på SvD Ledare Kolumn.

"Man blir så berörd över att människor bor på det här viset i Sverige i dag", säger en socialsekreterare till SvD.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/svenska-kakstader-en-social-katastrof_8854456.svd

En berättigad fråga är om det är Sveriges fel att fattiga människor från vissa EU-länder kommer hit och bor på detta sätt.

Borde inte EU ha förstått de negativa konsekvenserna av direktivet med fri rörlighet?  Migrationens kraft: Därför behöver vi öppna gränser, av Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt.

"Invandringsmotståndet sprider sig över Europa och främlingsfient-liga partier driver de andra framför sig.
 
Men migration är i själva verket en av vår tids starkaste krafter, som både den som flyttar, landet hon lämnar och landet hon kommer till kan tjäna på.

Migration ger människor skydd mot krig och förföljelse, dubblar stor-leken på världsekonomin och är utan jämförelse den mest effektiva fattigdomsbekämpare vi känner
".

Det låter som Center-politik!
December 26, 2013

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer


Vad vet du om blommor?


© Politico.se