användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 21 januari 2014 15:54

Små satsningar på utsatta skolor

Flertalet kommuner som har segregerade skolor styr bara om en liten del av resurserna till de mest behövande skolorna och eleverna, visar en granskning av 30 kommuner som utförts av Skolinspektio-nen.

I de flesta fall är omfördelningen så liten att den inte har någon effekt, men det har också genomförts en del riktade satsningar som haft effekt i exempelvis Uppsala och Landskrona.

Enligt skollagen ska utbildning vara likvärdig och alla elever ska ges samma förutsättningar oavsett bakgrund och vilken skola de går i.

Löfven skyller Reinfeldt för skolkrisen.

Inställningen att ingen skola får vara bättre än någon annan, efter-som det inte är likvärdigt, är helt oförenligt med tanken på dynamik och pedagogisk förnyelse och därmed ett problem (red anm).
 
Sverige för en invandringspolitik som "slukar resurser" och gör situa-tionen än värre även om Skolverket har konstaterat att ökningen av andelen elever med utländsk bakgrund bara har förändrat resultatet marginellt.

Andelen elever som har utländsk bakgrund (med bägge föräldrar födda utomlands) och alltså behärskar svenska sämre har ökat från 12 till 15 procent.

Tidigare svensk forskning har funnit att en invandrarandel på 40 pro-cent påverkar resultaten för alla elever i klassen till det sämre.

"Ethnic segregation and educational outcomes in Swedish compre-hensive schools", Szulkin och Jonsson, Stockholms universitet, 2007.


www.politico.se/artikel/6969/l%C3%B6fven-skyller-reinfeldt-f%C3%B6r-skolkrisen/


Januari 21, 2014 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se