användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 03 februari 2010 11:39
Mosa Sayed

Mosa Sayed

Källa: Uppsala Universitet

Sharialagar ska tillämpas i Sverige?

I en ny doktorsavhandling, Islamisk arvsrätt i det mångkulturella Sverige (Iustus Förlag), propageras för att sharialagar ska tillämpas vid arvsskiften i Sverige om den döde önskar detta. Motiveringen till detta är att hänsyn bör tas till mångkulturen.

Doktoranden Mosa Sayed pläderar därmed för att kvinnor ärver mindre än män och sådana slutsatser strider mot grundlagens bestämmelser om alla medborgares lika värde och om att man ska se till individens rätt, inte till gruppens normer.

Ett samhälle som värnar individens frihet och medborgarnas jämlikhet har ingen anledning att tillgodose religiösa gruppers önskan om särlagstiftning. Diskriminering mot deras tro och kultur kontrar dessa grupper med, en argumentation som har blivit allt vanligare när dessa grupper inte får som de vill.

"Kulturer har rättigheter, inte individer", skriver Dilsa Demirbag-Sten på SvD.

Detta är ett angrepp på de värderingar som ligger till grund för den svenska författningen och han utgår från att Sverige är mångkulturellt och drar slutsatsen att vi därför måste släppa in sharialagar i svensk rättskipning.

Sharia är ett lagsystem som stöder sig på texter ur Koranen och på hur profeten Muhammed levde. Sharia tolkas och tillämpas mycket olika av olika grupper och länder. I många muslimska länder används sharia framför allt inom familjerätten, till exempel i frågor om äktenskap och arv.

På SvD Brännpunkt 3/2, bemöter journalisten Dilsa Demirbag-Sten avhandlingen som ett "krypskytte mot grundlagen".

Vi har hört liknande tongångar i debatten kring Burka och friheten att klä sig som man vill är en sak, men den innebär inte att en arbetsgivare ska vika sig för dylika önskemål.

De som har valt att klä sig i Burka få ta konsekvenserna av detta val och sluta med det eviga pratet om diskriminering. Jag kan inte kliva in i en moské iklädd bikini eller naken. 

Läs presentationen på Uppsala Universitets hemsida. Avhandlingens författare uttrycker explicit dessa önskemål och de ligger också till grund för hans arbete.

En av ledarna för en av Sveriges mest inflytelserika muslimska församlingar kan ta plats i riksdagen efter nästa val. Moderaten Abdirisak Waberi får räkna med att hans kandidatur granskas med lupp.


Abdirisak Waberi Foto: Lars Pehrson 

I en SVT- dokumentär nyligen blev han och hans förbund utpekade som islamister, men själv menar Abdirisak Waberi att det handlar om att smutskasta islamiska organisationer. Islamist kallar han sig inte.

Till SvD skriver han senare i ett mejl, "för mig som troende muslim är det naturligt att försöka leva efter Koranen på samma sätt som det är naturligt för en kristen att försöka leva efter Bibeln".

Samtidigt understryker han att, ”jag är för jämställdhet mellan könen. Svensk lagstiftning bygger på principen att även homo- sexuella ska ha samma fri- och rättigheter som andra och det tycker jag är bra”.

Abdirisak Waberi delar bland annat grunderna i den svenska familjerättslagstiftningen, där ”månggifte” inte är tillåtet, skriver han.

Men Abdirisak Waberis kandidatur sätter strålkastarljuset på en debatt kring Islam i Sverige.

Aje Carlbom, fil dr i socialantropologi, menar att Islamiska förbundet är en del av den islamistiska rörelsen som vill bygga upp en egen offentlighet, med egna skolor, förskolor och så vidare.
 
Den parallella strukturen går stick i stäv med partiernas syn på integrationspolitiken. – Den upphäver inte segregationen, den förstärker den. Men islamisterna vill ha segregation, de anser att den skyddar muslimska barn.DSB den 3 februai 2010

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2010-02-03 12:12

Bor just nu i USA och förundras av hur naivt och handikappat i termer av värderingar det svenska samhället har blivit.
 
Inga värderingar eller tyckande förutom de "nysvenskas" värderingar tillåts.

Jag tror att sverige befinner sig ganska långt borta från övriga världen och jag tror inte att det är bra att låta religionen styra över människor.
 

Signaturen "Sverige vart är du på väg"

Svara

dan 2010-02-03 12:21

Det är gratis att bedriva universitetsstudier i Sverige. Dessutom får man doktorandlön under de fyra år man doktorerar. De tas av våra gemensamma skattemedel.

Så visst har vi som demokratiska medborgare rätt att ifrågasätta vart våra skattemedel går.


Signaturen "Stina"

Svara

dan 2010-02-03 12:24

Alla länder är mångkulturella och i Sverige har vi allt ifrån den samiska kulturen till ungdomskulturer, men när man talar om sharia så talar man om religion och inte om kultur.

De som vill ha sharialagar vill ha det av religiösa skäl och för att stärka islams makt i Sverige, för får man in islams lagar i ett land har man accepterat islam som en stadsreligion.
 
Det vi skall göra är att avveckla all religion och då kan vi inte dra in sharialagar och tillåta poliser klädda i burka osv.


Signaturen "Kenny" 

Svara

dan 2010-02-03 12:26

Hur många generationer tar det innan Katarinakyrkan kommer att konverteras till en moské? En tänkvärd fråga med tanke på denna artikel.

Sånt har dessutom hänt tidigare i historien, t ex i Konstantinopel. Var går gränsen mellan positiv invandring och ren invasion?

Observera här att en vilja att bevara en viss kultur har inget gemensamt med rasistiska åsikter.


Signaturen "Cassandra"

Svara

dan 2010-02-03 12:30

Kanske vi kan införa begreppet "Malmö-isering" som en svensk variant av "Balkan-isering"?
 
Detta Sveriges största problem får, trots att det är av närmast överlevnadskaraktär, inte ens diskuteras. Att bara nämna problemets existens är "främlingsfientligt"!

Även om vi skulle stoppa all muslimimport nu står Sverige inför gigantiska problem. En tickande bomb.


Signaturen "Trötter"

Svara

dan 2010-02-03 12:31

Snälla!!!

Jag hoppas verkligen att vi skattebetalare inte har finansierat 4-6 årslöner (dvs 1-2 Mkr) för det här projektet, samtidigt som välfärden enligt Socialdemokraterna fallar samman.
 
Signaturen "Wof"

Svara

dan 2010-02-03 12:34

Vi etniska svenskar borde lära oss nationalstolthet, självförtroende och integritet av vår omvärld.

Varför är det fult att vara svensk? Varför är svensk kultur dålig och fjantig?
 
Det senare var väl Mona Sahlin som sade.

Varför tillåter vi att SD kidnappar alla värden som är bra med Sverige, det är obegripligt?

Signaturen "Stina"

Svara

dan 2010-02-03 12:37

Jag blir mycket upprörd då jag läser detta, hur kan vi tillåta saker i vårt land som för utvecklingen bakåt, till en tid då vi lät medeltida vidskepelse styra vår existens.

Allt inflytande från religion på politik och samhälle måste stoppas, oavsett om det är islam eller annan religion.

Signaturen "Patrik"

Svara

dan 2010-02-03 12:39

Alla ni som tycker det är så förfärligt att Sharialagar FÖRR ELLER SENARE kommer att införas i Sverige: Sluta gnäll och gör något åt saken!

Tro inte en sekund att era Moderater och Socialdemokrater kommer att försvara era åsikter när muslimerna trycker på mer och mer.

Vill vi ha ett slut på detta så måste vi visa det, inte genom att gnälla på nyhetssidor, utan att gå med i Sveriges störst växande folkrörelse, Sverigedemokraterna.


Signaturen "Johan"

Svara

dan 2010-02-03 12:41

När jag flydde från Lebanon till Sverige, ville jag inget annat än lämna min gamla kultur bakom mig. Lebanon är ändå ett ganska öppet samhälle.
 
Jag förstår varför folk flyr till Sverige, trevliga människor som tillåter att vi trampar på dess kultur och samhällsuppbyggnad.
 
Den flathet som Sverige visar invandrarna skapar de problem som artikeln belyser.


Signaturen "Sverige i 30 år"

Svara

dan 2010-02-03 12:44

Vi måste se och utgå ifrån individen, särskilt när det finns folk från många kulturer och länder. Annars får vi snart en balkanisering, likt den som redan inletts i Malmö.

En annan fråga är vad vi ska använda skattepengarna till. Ska avhandlingar av detta slag som undergräver allas likhet inför lagen bekostas av allmänna medel?
 
Betänkt att det tar fyra år på heltid att doktorera, alltså fyra års heltidslön. På detta sätt är vi på väg att gräva vår egen grav!

Signaturen "Cavatos"

Svara

dan 2010-02-03 12:51

Positionerna flyttas fram hela tiden i takt med den fortsatta massinvandringen. Käbblet mellan blocken om kommatecken i budgeten är skrattretande.
 
Den i särklass mest viktiga frågan för Sverige är att få stopp på massinvandringspolitiken som är rent vansinne.

Kommer inte att rösta på alliansen i det här valet. SD är det enda partiet som har en realistisk syn på det här problemet.

Vill inte att mina barn ska växa upp och känna sig som främlingar i sitt eget land!

Signaturen "Peter"

Svara

dan 2010-02-03 12:54

Sverige är Sverige på grund av att vissa grundläggande värderingar uppehålls.

Det är viktigt att multikulturalism i samhället tolereras och stöds, men det börjar bli dags att sätta ner foten och säga "hit men inte längre".
 
Jag välkomnar hemskt gärna människor av annan bakgrund till vårt land, men det är inget snack om att man ska anpassa sig till de basvärderingar som råder, och det ska göras klart från början.

Nej, detta är inte rasism. Det är sunt förnuft.


Signaturen "Lennart"

Svara

dan 2010-02-03 12:56

Snart börjar nog majoriteten av svenskar att vakna upp ur denna sossesömn.
 
Landet håller på att slitas sönder. Sverige är svenskarnas hem, inte hela världens socialtjänst.

Lite sunt förnuft i politiken behövs. Den politiskt korrekta filten och alla människors lika värde, kulsprutan måste bort.

Islamister har inget här att göra även om dom är lika mycket värda.

Signaturen "Arg"

Svara

dan 2010-02-03 13:01

Man kan absolut säga att Uppsala Universitets status har sjunkit kraftigt under senare år, dess rykte är skamfilat.
 
Den här doktorshandlingen är bara den senaste i en rad galenskaper som tillåtits där. Minns någon de feministiska amsagorna som helt saknade verklighetsförankring?

Fegheten eller dårskapen, mycket möjligen bägge, frodas uppenbarligen på U.U.

Sharialagar förekommer visserligen i andra delar av världen, men de hör inte hemma någonstans. Sharia är barbariskt och hör inte hemma här.


Signaturen "Carl"

Svara

dan 2010-02-03 13:05

Vi går en mycket mörk framtid till mötes. När ska svenskar fatta att värdeförskjutningen är oundviklig när vi har en sådan massinvandring?

Det är demografiska styrkeförhållanden som ändras. Forstätter vi så här så är det garanterat att vi kommer att se Sharialagar i Sverige en dag.

VAKNA! Sätt stopp för massinvandringspolitiken! Sverige borde inte ta emot fler än 2000 pers per år. Samhället håller på att brytas sönder totalt.

När ska denna vansinnespolitik få ett slut?


Signaturen "Betraktare"

Svara

dan 2010-02-03 13:07

Till defaitisterna här:
 
Anpassnig till islam / sharia är ingen oundviklighet. Det hänger på oss andra att sätta ned foten. Dagens inlägg på Brännpunkt är ett gott exempel på det.

Det samhällssystem som islam utgör är inte och kommer aldrig att vara förenligt med vårt sätt att leva.

De troende muslimer som önskar bosätta sig i Väst får vara så goda att anpassa sig. Annars kan de återvända till någon av de många länder som redan domineras av "fredens religion".

Signaturen "Columbi ägg"

Svara

dan 2010-02-03 13:11

Bara tanken på att diskutera sharia-lagars tillämpning i det sekulariserade Sverige borde vara skäl till omedelbar utvisning med hänvisning till oförmågan att anpassa sig till svensk lagstiftning.

Den attityd som dessa individer framför måste med kraft bekämpas.

Om man väljer att bosätta sig i Sverige så väljer man också en svensk lagstiftning och anpassning till den.
 
Religionsfrihet innebär inte rättighet att tillämpa ett regelverk som strider mot ett lands grundlagar och rättsordning.


Signaturen " Den otrogne"

Svara

dan 2010-02-03 13:13

Rubrik igår:

12-årig flicka i Saudiarabien får inte skilja sig från 80-årig make, som betalat 165000 till föräldrarna för henne.
 
Detta är enligt islamska lagar och inget annat än samhällsorganiserad pedofili. Ska vi tillåta detta i Sverige också, i mångkulturens namn?

Vad säger man på juridiska fakulteten?

Signaturen "Observer"

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se