användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 23 mars 2014 17:09

Ingen likvärdighet i skolan

Svensk skola lyckas inte med en av sina viktigaste uppgifter, att ge alla elever lika goda kunskaper oavsett bakgrund.

Det anser nästan sex av tio svenska väljare enligt en ny mätning från Sifo, som SVT låtit göra.

Vilken skola man går i eller vilka ens föräldrar är ska inte spela någon roll, det är kärnan i den lagstadgade principen om likvärdig-het i skolan.

Men enligt väljarna är den principen satt ur spel.

I Sifo-mätningen håller 57 procent inte med om att skolan ger lik-värdiga kunskaper oavsett barnens bakgrund.

Samtidigt som de svagaste eleverna halkar efter har skillnaderna mellan bra och dåliga skolor mer än fördubblats sedan slutet av 90-talet.

Enligt flera experter beror det på rätten att fritt välja skola.

Mätningen visar att 55 procent av skolföräldrarna tycker att det fria skolvalet leder till ökad segregation.

"Inställningen att ingen skola får vara bättre än någon annan, efter-som det inte är likvärdigt, är helt oförenligt med tanken på dynamik och pedagogisk förnyelse", skriver Hans Bergström på DN Ledare Signerat 15/12 2010.

"Är det fel att skapa en extra bra skola?

Betygsreformen i mitten på 1990-talet förbjöd skolor att ge skrivna omdömen före våren i åttan och därmed lämnades brister utan upp-täckt och åtgärd år efter år.

Den utomeuropeiska invandringen har flerdubblats under dessa år och antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21 000 i snitt under 1980-talet till drygt 59 000 under 2000-talet.

Under de senaste fem åren hamnar siffran på snittet 76 000 indivi-der.

Det rör sig om en tredubbling på kort tid, unikt för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Irak och Somalia.

Resultaten för de svagast presterande eleverna har sänkts påtagligt mellan 2000 och 2009.

Ungdomar utan skolbakgrund, som varken kan svenska eller engel-ska, hamnar plötsligt i en svensk skola och hemma har de regelmäs-sigt arbetslösa föräldrar.

Alla som känner verkligheten i svenska skolor vet de enorma proble-men med att hantera denna situation", skriver Bergström

www.politico.se/artikel/6982/sex-av-tio-vill-f%C3%B6rstatliga-skolan/

Det är knappast någon nyhet att sammansättningen i den svenska skolan med högpresterande elever och nyanlända med låg eller ing-en utbidlning, inte sällan analfabeter, leder till problem.

När dessa kulturer möts i skolan får det konsekvenser där de högpre-sterande riskerar att stanna upp i utveckling för att invänta de låg-presterande eleverna. 

Massinvandringen tvingar fram tvångslagar.

www.politico.se/artikel/7356/massinvandringen-tvingar-fram-tv%C3%A5ngslagar/


Mars 23, 2014  

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se