användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 27 mars 2014 06:54

Starkt stöd för fritt skolval

De allra flesta tycker att möjligheten att fritt välja skola till barnen är bra, men samtidigt anser många att det fria skolvalet leder till segre-gation, visar flera undersökningar.

Friskolornas riksförbund har frågat svenskarna om de vill att föräld-rarna ska välja skola eller om de anser att barnet ska tilldelas en skola av kommunförvaltningen.

65 procent av de 2 000 som tillfrågades av Demoskop vill att föräld-rarna ska få välja medan 28 procent hellre vill att kommunen sköter detta och 7 procent svarade att de inte vet.

Undersökningen visar också att stödet för det fria skolvalet är störst i Stockholm och bland föräldrar.

SVT:s opinionsundersökning bland svenska folket visar att 49 pro-cent av drygt 1 000 tillfrågade anser att det fria skolvalet lett till ökad segregation, medan 31 procent anser motsatsen.

Bland skolbarnsföräldrar var siffrorna ännu tydligare, 55 procent an-ser att segregationen ökat, medan 24 procent inte anser det.
Mars 27, 2014 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se