användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 03 februari 2010 16:09

Källa: msn

Regeringen backar om pensionärerna

Regeringsalliansens behandling av pensionärerna i Sverige är unik och PRO beställde nyligen en utredning avseende pensionärernas beskattning i 15 EU-länder som har en äldre befolkning samt i Norge, USA och Australien.

Sverige är det enda landet som beskattar pensionärer hårdare än löntagare.

I Norge är pensionärsskatten 6 procent lägre än löntagarskatten, i Danmark 7, Frankrike 13, Nederländerna 15 och i Tyskland 18 procent. I USA och Australien beskattas inte en genomsnittlig pension över huvud taget.

Man kan undra vad som är den underliggande orsaken till att den borgerliga regeringen i Sverige vänder sig mot den västerländska normen. I Reinfeldts Sverige är pensionen i många fall lika med fattigdom.

Detta beteende är en viktig fråga för alla svenskar, det handlar om hur vi behandlar våra gamla när de slutat vara "produktiva". Man ska inte betala högre skatt bara för att man nått en viss ålder, det är diskriminerande.

Pensionärerna går först, före sänkta inkomstskatter för löntagarna, sa statsminister Fredrik Reinfeldt vid en träff med pensionärer på Tellus fritidscenter i Stockholm på onsdagen.

På andra plats sätter han ensamstående föräldrar som är arbetslösa eller bara har deltidsarbete och när Sverige tagit sig igenom krisen vill Reinfeldt kompensera de grupper som hårdast har kommit i kläm, sade han.
 
Efter mötet hänvisade Reinfeldt till att han nu ansluter sig till KD-ledaren Göran Hägglunds linje att prioritera pensionärerna, det är min ambition.

Vi hoppas att förstärkningen av ekonomin ska fortsätta och då är det möjligt att låta pensionärerna komma först, säger han, men har inget färdigt förslag. Att sänka pensionärernas skatter till samma nivå som löntagarnas kostar runt 25 miljarder kronor och kan inte ske i ett steg.

Tidigare har regeringen genomfört två skattelättnader för de sämst ställda pensionärerna, men jag gör gärna så breda pensionärsskattesänkningar som möjligt, säger han.
 
Det innebär att ytterligare skattesänkningar för löntagare, fler steg i jobbskatteavdraget, kommer längre ner på prioriteringslistan, eller åtminstone senare, säger Reinfeldt.
 
Regeringen har fört en konsekvent arbetslinje genom hela den ekonomiska krisen och det här resonemanget bygger på att vi fört Sverige genom en svår kris och har det utrymme som andra länder saknar. Då vill vi använda det, för att rätta till för grupper som är klämda i krisen. 

Arbetslinjen förde de borgerliga till regeringsmakten, men det räcker inte för att behålla den och nu när valet närmar sig öppnas plånboken för pensionärer och grupper som har drabbats av finanskrisen. Nu ska trygghetslinjen rädda dem kvar.

Arbetslinjens viktigaste verktyg har varit jobbskatteavdraget som innebär sänkt skatt för alla som jobbar, men inte för pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa.

Syftet har varit att det ska löna sig bättre att jobba, drivkrafterna för att komma i arbete måste förstärkas. Skatterna för de sämst ställda pensionärerna har sänkts vid två tillfällen, men inte lika mycket som för de som arbetar och andra pensionärer har fått sänkt skatt, i vissa fall 5,5 procent på tilläggspensionen och inget på inkomstpensionen.

Socialdemokraterna har lovat att sänka skatten på pensioner och nu är regeringsalliansen tvingad att följa efter. Gruppen pensionärer utgör 1,7 miljoner väljare och det är inte obekant att merparten röstar borgerligt.

Regeringens linje är nu att först prioritera breda skattesänkningar för pensionärer, sedan insatser för barnfamiljer och då speciellt ensamstående föräldrar utan jobb eller deltidsarbete.

Enligt min uppfattning har alliansen gjort ett par strategiska fel, behandlingen av pensionärerna och det fjärde jobbskatteavdraget och det är anmärkningsvärt att de gick på det. Sjukförsäkringen hade de också kunnat hantera smidigare.

Nu är det hög tid att ta fram en strategi för jobbtillväxt och punktera de rödgrönas kooperativa hyresrättspolitik.  
 
 

DSB den 3 februari 2010

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2010-02-06 12:11

Regeringen Reinfeldt "bestraffar" inte svenska pensionärer och bedriver inte "ekonomiskt förtryck" mot dem.

Pensionärerna betalar inte mer skatt i dag än under den förra regeringen och har till och med sänkt skatten något för de sämst ställda pensionärerna.

Löntagarna får ett extra avdrag, jobbskatteavdrag, men det påverkar inte pensionärernas skatt och tar man hänsyn till löneskatten betalar den som arbetar betydligt mer till det allmänna än pensionärerna.

Däremot kan man undra hur avdankade generaldirektörer, landshövdingar och andra politrukker, som lyfter lön tills de går i pension utan att arbeta, kan få jobbskatteavdrag?


Pensionär  

Svara

dan 2010-02-06 12:20

Lettlands författningsdomstol förklarade att regeringens beslut att sänka pensionerna är olaglig.

Överlag skulle pensionerna i år ha sänkts med tio procent och pensionärer som fortsatt att arbeta skulle få pensionen slaktad med hela 70 procent.

Detta leder till att uppskattningsvis 18-20 procent av totalekonomin i landet i svart.

Sverieg ska vara med och betala ut ett nödlån på 75 miljarder kronor till Lettland, man kan undra varför Sverige?

Om du har gått i pension i Sverige och arbetar vid sidan om får du också din pension sänkt, men inte med 70 procent.

Det är detta som kallas arbetslinjen.  


Augusta
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se