användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 10 april 2014 05:44

Nytt larm om elevers mattekunskaper

Två forskare, lektorn Christian Bennet och före detta universitets-lektorn Madeleine Löwing slår larm om svenska gymnasieelevers matematikkunskaper, deras studie av gymnasieettor talar ett enty-digt språk.

- Alldeles för många elever har mycket dåliga kunskaper när det gäl-ler så grundläggande färdigheter som att addera och multiplicera, enkla bråk eller hantera procentberäkningar, skriver de på DN Debatt.

"I årskurs 1 på gymnasiet har hälften av eleverna problem med enkla beräkningar de borde lärt sig på mellanstadiet.

De matematiksatsningar som gjorts missar grundproblemet, klasstor-lek och betyg har bara marginell effekt och avgörande är lärarens insats och kunskaper
.

Staten har sedan slutet av 1980-talet pumpat in pengar i utbildnings-systemet för att öka elevernas matematikkunskaper, vi hävdar emellertid att dessa satsningar inte angriper det verkliga problemet.

Man kan fråga sig hur det är möjligt att en elev går år efter år i skolan utan att lärarna reagerar på att eleven saknar grundläggande matematikkunskaper"?


www.dn.se/debatt/gymnasister-har-svart-klara-matematik-for-mellanstadiet/

38 procent av omkring 1 500 elever i gymnasiets årskurs ett i en mellansvensk kommun kan inte beräkna 7x8+5.

54 procent förstod inte vad de ska betala om de får 15 procent ra-batt på 720 kronor.

44 procent kan inte addera fyra femtedelar och två tredjedelar.

www.fritext.se/matte/brak/brak1.html

48 procent kan inte multiplicera två enkla bråk.

www.teacherondemand.se/video/747/brak-multiplikation-av-tva-brak.html

50 procent kan inte dividera 0,16 med 4.

88 procent kunde inte dra roten ur en niondel.

www.raknaut.se/roten.aspx

Det är säkert många svenskar som inte klarar av det rödmärkta.

Slappheten i svenska skolor skrämmer.

"Konfucianska kulturer tar alla toppplatserna i det senaste Pisa-testet som mäter kunskaperna hos 15-åringarna - bäst i världen är Shanghai.

Det gäller även problemlösning, där Singapore är etta och det bästa västerländska landet, Kanada, kommer inte förrän på åttonde plats.

Kinesiska ungdomar är alltså skyhögt bättre än svenskar både på att lära sig och att använda sina hjärnor för att lösa problem.

Slappheten i Sverige skrämde dem
", skriver Ola Wong i SvD.

www.svd.se/nyheter/utrikes/slappheten-i-svenska-skolor-skrammer_3450826.svd

Lärarnas röster hörs inte i skoldebatten.

"Utan lärarröster blir bilden av skolan naturligtvis inte rättvisande", skriver gymnasieläraren Daniel Sandin.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/lararnas-roster-hors-inte-i-skoldebatten_3449884.svd


April 10, 2014

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se