användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 13 april 2014 17:10

Föräldrar nöjda med skolan

Endast 28 procent av befolkningen anser att skolbarn lär sig vad de behöver i skolan, frågar man däremot föräldrar med egna barn i sko-lan anser 76 procent att barnen gör det.

En majoritet, 55 procent, tycker också att barnen når så långt som det är möjligt utifrån deras förutsättningar och allra mest nöjda är de med barn mellan 6-12 år.

Men föräldrarna är inte nöjda med allt, 53 procent tycker att barnen får ta ett för stort ansvar för sitt lärande.

Hur går det ihop med likvärdighet i skolan om 55 procent anser att förutsättningarna inte räcker till för att nå längre? 

"Inställningen att ingen skola får vara bättre än någon annan, eftersom det inte är likvärdigt, är helt oförenligt med tanken på dynamik och pedagogisk förnyelse", skriver Hans Bergström på DN Ledare Signerat 15/12 2010.

Är det fel att skapa en extra bra skola?April 13, 2014


Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se