användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 24 april 2014 08:50

Källa: Julio C Saint´Just

"Tiggarna åker BMW"

Lennart Holmlund (S), kommunalråd i Umeå, väckte starka reaktio-ner på Twitter efter att han på onsdagen skrev ett blogginlägg där han frågade sig om tiggeriet är organiserat, skriver SvD.

"Tiggare åker fina Mercedes och BMW och har synts snatta oxfilé i en butik i Umeå".

Socialdemokraternas (S) partisekreterare, Carin Jämtin, tar avstånd från Lennart Holmlunds tankar.

"Den här verklighetsbeskrivningen är inget som partiet eller någon av de som arbetar med dessa frågor delar".

"Han sprider fördomar och ogrundade anklagelser på ett helt oaccep-tabelt sätt.

Personligen är jag orolig för att den här typen av uttalanden kan bi-dra till att spä på främlingsfientligheten
", säger Lilly Bäcklund, ord-förande i S-disktriktet Västerbotten.

Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå, skriver i sin
blogg att Holm-lund har blivit riksnyhet igen.

"Som offentlig person ska man vara försiktig med vad man skriver och för vidare, inte minst när det gäller utsatta och fattiga människor som bara riskerar att ytterligare marginaliseras".

Lennart Holmlund skriver i ett sms till
SvD att han bara återgivit upp-gifter som "en person sagt till mig".

Uppgifterna har han fått från anonyma vakter, som också berättat att "personer som setts sitta med käpp och skaka och ser ut att må riktigt dåligt, sedan har setts springande och snattat oxfile".

Den verklighetsbeskrivning som Holmlund relaterar till gäller visser-ligen inte alla romer, men det är något som många fler än han har konstaterat.

"Det som rör andra folkgrupper än den egna får helt enkelt aldrig vara ett bekymmer även om det råkar vara det.

Då måste bekymrets rot av artighetsskäl förläggas hos den egna gruppens attityder, aldrig hos minoriteten.

Det kan vara rätt för att undvika splittring och att utsatta grupper känner sig ovälkomna, men det främjar inte en rimlig diskussion om samhällets förändring".

Etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg, en ofta anlitad föreläsare och expert i frågor som rörde romer gav 1998 ut boken Svenskar och zigenare.

Boken är en etnologisk studie av samspelet över en kulturell gräns, svenskar och romer, de senare som långt in på 1990-talet benämn-des zigenare.

Arnstberg gör i boken en grundlig genomgång av svenska myndig-heters agerande gentemot romer från 1940-talet och fram till i dag och skildrar de olika faserna i "zigenarpolitiken".

Han beskriver med ett antal fall romernas situation i dag, men det är inte främst en bok om romerna och deras bekymmer, utan om svenskarnas bekymmer med romerna.

Det är i detta det kontroversiella med boken ligger och det som orsakat våldsamma utfall mot Arnstberg i den debatt som följde på publiceringen.

Författaren blev utfrysen, fick inga uppdrag längre och boken beteck-nades som rasistisk.

Några av DN:s omdömen löd; "Rasistbok, billig populism och hets mot folkgrupp".

Karl-Olov Arnstberg säger att hans arbete som forskare är att söka sanningen, inte frisera och skönmåla.

"Jag vill visa att många romer lever ett "skitliv", men vems fel är det? frågar han retoriskt.

Jag vågar påstå att ingen annan grupp har fått så mycket positiv särbehanding av myndigheterna sedan slutet av 1960-talet utan re-sultat - i stort sett utan resultat".

Romerna lever i en "försvarskultur", menar Arnstberg.

"Kriminella rumäner hjälper sina landsmän att komma till Danmark, här plundrar de som aldrig förr", skriver Den Korte Avis.


denkorteavis.dk/2014/politiet-rumaenske-kriminelle-inviterer-vennerne-til-danmark-og-plyndrer-som-aldrig-for/

Barn lekte välbärgade tiggare.

På Lögarebergets montessoriskola lekte en grupp barn tiggare, och låtsades att de gömt pengar under kläderna.

www.metro.se/nyheter/barn-leker-ljugande-tiggare-pa-fritids/EVHndv!NCxKVgJwd8SNk/

Barn är inte sällan brutalt ärliga eftersom de ännu inte hunnit indoktrineras av den politiska korrekthet som går ut på att man inte får tala om obehagliga sanningar

Irritationen över tiggarna växer hos allmänheten.

Ungdomsgäng som attackerar med sten, butiksägare som kastar vatten och instagramkonton som kallar tiggarna "samhällsförfall".

Enligt polisen växer irritationen hos allmänheten, "det är en händel-seutveckling vi har förutsett", säger Thomas Agnevik vid polisen i Östergötland.

www.metro.se/nyheter/polisen-irritationen-over-tiggarna-vaxer-hos-allmanheten/EVHndc!4hnYEtGcm1m2/April 24, 2014

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer


Vad vet du om blommor?


© Politico.se