användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 22 juni 2014 17:23

Akut lärarbrist snart en verklighet

Bristen på lärare är snart akut, hälften av alla speciallärare och spe-cialpedagoger försvinner för pension om drygt 10 år.

Bland gymnasie- och grundskolelärare är siffran 33 respektive 24 pro-cent.

- Lärarkrisen får ett ansikte genom de här siffrorna och en oerhört allvarlig situation och utmaning för de politiska blocken som hukar inför lärarkrisen, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet.

I Malmö beräknas antalet förskolebarn öka med 46 procent under en tioårsperiod.

- Det i kombination med lärarbristen är en ekvation som inte går i-hop, säger grundskoledirektör Anders Malmquist.

- Vi står inför ett rekryteringsberg, en gigantisk utmaning och situa-tionen blir svårare för varje år som går och för att klara elevökning-en med bibehållen lärartäthet måste vi rekrytera 1 400-1 500 lära-re, säger han.

Regeringen försöker samtidigt med olika åtgärder att locka fler till läraryrket.

Under våren kom två förslag, fler platser på utbildningarna och en premie på 50 000 kronor till dem som väljer att läsa vidare till speci-allärare och specialpedagoger.

Dags för rättighetsbaserad utbildning, skriver Inger Enkvist på SvD Ledare OP-ED.

"Den första invändningen är att elever snarare har alltför omfattande rättigheter i stället för alltför få.

I det dagliga arbetet kan de komma för sent, strunta i att ta med sig material, låta bli att förbereda sig och uteblir från skrivningar.

De kan under pågående lektion prata med kamrater och skicka med-delanden med sin telefon eller dator.

Familjerna kan ta med eleverna på semesterresor under terminstid.

Någon
 kanske invänder att elever väl ändå inte får bete sig så här, nej, egentligen inte men de riskerar ingen påföljd, om de skulle göra det.
 
Deras rätt till utbildning anses mer grundläggande än deras skyl-dighet att ta vara på samhällets investering i deras studier.

Det är en gåta att välfärdsländer som inte tvekar att finansiera ut-bildning sedan inte vågar kräva av de egna ungdomarna att de an-vänder sig av den möjlighet att studera som de erbjuds.

Om rätten till utbildning formuleras så att alla elever i grundskolan har rätt att utbilda sig efter sin kapacitet, då skulle många svenskar kunna stämma staten.

Det är som bekant inte elevers rätt till en högkvalitativ utbildning som varit ledstjärnan för svensk skola under de senaste fyrtio åren utan jämlikhet tolkad som fokus på de elever som har lägst kun-skaper".


www.svd.se/opinion/ledarsidan/generationer-vasterlanningar-skulle-kunna-stamma-sina-stater_3671998.svd

www.politico.se/artikel/7659/svenska-elever-har-backat-mest/

Det svenska samhällets sönderfall inifrån.

Journalisten Thomas Petersson tog ett vikariat på ett högstadium i Stockholm och han var inställd på att det skulle bli tufft, men inte på att möta en svensk skola i upplösning.

"Mitt brutala uppvaknande pågår under hela min tid på skolan", skriver han på DN Kultur.


www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/rapport-fran-en-vartermin-i-kaos/


Juni 22, 204 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se