användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 26 juni 2014 08:16

Bottennotering för läraryrket

Bara fem procent av de svenska lärarna tycker att läraryrket upp-skattas av samhället, uppger samarbetsorganisationen OECD i sin nya så kallade Talis-mätning.

Det är en exceptionellt låg siffra, som placerar Sverige i bottenskik-tet, bara Frankrike och Slovakien har sämre resultat.

I Finland anser 59 procent av lärarna att yrket värderas.
  

OECD konstaterar att graden av uppskattning, som den uppfattas av lärarna, påverkar rekrytering och vilja att vara kvar i yrket.

Bara 53 procent av de tillfrågade svenska lärarna skulle bli lärare om de fick välja yrke igen.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill lägga ansvaret på kommu-nerna för detta.

- Rapporten är en skarp vidräkning med kommunerna som arbetsgi-vare, yrkets status har sjunkit kraftigt under kommunaliseringstiden sedan 90-talets början.

- Det är ett misslyckande för kommunaliseringen, säger Björklund.

Han anser inte att resultatet underkänner alliansregeringens försök att höja läraryrkets status, "tvärtom leder det till slutsatsen att vi måste fortsätta på den vägen".

Allt är inte mörker.

Rapporter om sjunkande resultat, kaos i klassrummen och ett lärar-yrke på dekis har gett intryck av en institution i kris. Den OECD-undersökning,

Talis (Teaching and learning international survey), som presentera-des under onsdagen bekräftar delvis den bilden.


www.dn.se/ledare/huvudledare/allt-ar-inte-morker/

Skolresan - på jakt efter de goda exemplen
.

40 böcker, så mycket har lågstadieeleverna vid Minervaskolan i Umeå läst det senaste året, i snitt.

www.svd.se/nyheter/inrikes/skolresan_3562868.svd?sidan=14


Juni 26, 2014

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se