användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 10 juli 2014 13:49

Många vill raderas från Google

Efter en EU-dom i våras har omkring 1 700 svenskar kontaktat Google för att få bort sökresultat om dem.

I hela EU har sökmotorn fått in omkring 70 000 ansökningar, flest kommer från Frankrike.

Farshad Shadloo, kommunikationsansvarig på Google Sverige, vill in-te uppge huruvida företaget har börjat ta bort sökresultat eller inte.

Det var i maj som EU:s domstol slog fast att personer ska kunna begära att sökmotorer på internet tar bort sökresultat som innehåller personliga uppgifter. 

www.svd.se/naringsliv/sa-manga-svenskar-vill-ta-bort-google-traffar_3734796.svd

Hur förhåller sig Google till pressetik, undrar Fredric Karén, chef-redaktör på SvD den 15 juni 2014.

"En del av det vi gjort genom åren och som lagrats digitalt kanske vi inte är så stolta över, annat kan vara direkt felaktigt.

Det är viktigt att påpeka att ursprungskällan till informationen kom-mer att finnas kvar på nätet, det som händer är att Google inte läng-re listar de länkar som anses bryta mot direktivet.

Informationen blir därmed mycket svårare att hitta.

Det är inte ovanligt att vi på SvD får liknande förfrågningar från läsare som vill få äldre artiklar om sig själva raderade ur vårt arkiv.
 
Om du ställt upp på en intervju för många år sedan och berättat om till exempel en livskris kan det vara besvärligt om det är den första länk som dyker upp när din blivande arbetsgivare söker på ditt namn på Google.

Frågan blir litet mer komplicerad om personen vi intervjuat är en politiker som nu vill få intervjun raderad eftersom han eller hon gått vidare i livet.

I det fallet kan just den här intervjun bli en viktig pusselbit i en journalistisk granskning av politikern.

Ett historiskt dokument och en del av SvD:s arkiv skulle därmed gå förlorat om vi går med på önskemålet att radera artikeln.

I de
pressetiska regler som jag har att förhålla mig till stipuleras att offentliga personer, som exemplet med politikern, ska tåla att granskas och bevakas hårdare jämfört med privatpersoner.

Det är en regel som går att förhålla sig till även i en digital värld", skriver Karén.


blog.svd.se/chefredaktorsbloggen/2014/06/16/hur-forhaller-sig-google-till-pressetiken/

"Många ungdomar vill såklart bli kändisar, men allt fler vill inget hellre än att bli bortglömda.

Vissa resultat kan ha tagits bort i enlighet med dataskyddslagstiftningen i Europa", skriver Ivar Arpi på SvD Ledare.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/google-ska-glomma-vad-som-hande-pa-springbreak_3761440.svd
 

Juli, 10, 2014

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer


Vad vet du om blommor?


© Politico.se