användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 17 juli 2014 08:16

Miste studiebidrag efter skolk

21 164 gymnasieungdomar fick sitt studiebidrag indraget på grund av skolk under läsåret 2013/2014, 6,5 procent av eleverna.

Årets statistik från Centrala studiestödsnämnden (CSN) innebär att trenden med ett ökat antal indragna studiemedel fortsätter.

Motsvarande siffra för de föregående åren uppgick till 6,4 respektive 5,5 procent.

En förklaring är att skolorna blivit bättre på att rapportera skolk, en annan att riktlinjerna skärpts.

Fram till den 1 januari 2012 kunde en elev vara borta cirka 20 pro-cent av undervisningstiden utan att studiebidraget påverkades, det motsvarade ungefär en dag i veckan.

I dag uppmanas skolorna att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månad.

63 procent av samtliga skolkare är pojkar, 37 procent är flickor och fristående skolor rapporterar en högre andel skolkare än de kom-munala skolorna.

Drygt hälften med indragen studiehjälp får ett återkrav och 19 pro-cent i den gruppen hamnar hos Kronofogden eftersom de inte klarar av betalningen.

Andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk fortsatt hög.

www.csn.se/aktuellt/2014/1.13452


Juli 17, 2014

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se