användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 12 augusti 2014 05:39

Regeringen vill avveckla SFI

- Dagens SFI är fortfarande för dåligt individanpassat, skriver de tre folkpartistiska ministrarna Maria Arnholm, Jan Björklund och Erik Ullenhag på DN Debatt.

I reformen föreslås även tre olika studievägar beroende på de stude-randes förkunskaper, samt rätt till undervisning på tider som passar eleverna.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att undervisningen inom sven-ska för invandrare (SFI) avvecklas, för att i stället inordnas i kom-vux.

"En avgörande nyckel till jobb och samhälle för dem som kommer till Sverige är kunskap i svenska.

SFI är för dåligt individanpassat
.

Sverige är i dag ett av västvärldens mest öppna länder, för en liten ekonomi som den svenska är öppenheten mot omvärlden avgörande för vårt välstånd.
 
Den solidaritet vi visar med människor som flyr hit handlar om vilket land vi vill vara.

Vi är stolta över att Sverige är ett land som står upp för medmänsk-lighet"
.


www.dn.se/debatt/vi-slopar-sfi-som-skolform-och-later-komvux-ta-over/

En berättigad fråga är om en invandringspolitik som går ut på att andra ska få det bättre medan ursprungsbefolkningen får det sämre, är något att vara stolt över?

Sverige är det land i EU som i dag tar emot flest så kallade flyktingar per capita och många av dem kommer hit för att få livstids försörj-ning, inte alla.

Den nya prognosen från Migrationsverket visar på 2 000 asylsökan-de per vecka och till det kommer alla anhöriginvandrare.Augusti 12, 2014

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se