användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 07 september 2014 08:15

Nytt bottenresultat för svensk skola

Andelen elever som inte får godkänt i nian slog nytt rekord i våras, visar nya siffror från Skolverket.

Hela 13,1 procent fick inte godkänt i kärnämnena och klarar därför inte sin behörighet till gymnasieskolan.

- Det är en väldigt dyster siffra, den har stigit och nu fortsätter den att stiga och det är ett dåligt resultat för den svenska skolan, säger Skolverkets chef Anna Ekström till SVT.

Statistiken visar att det går allt sämre för den svenska skolan.

När Alliansen vann valet 2006 var det 10,5 procent av eleverna som inte klarade gymnasiebehörighet och andelen fortsatte sedan att stiga till 12 procent 2012.

Efter att ha legat stilla några år visar nu de preliminära siffrorna för vårens betyg att den negativa trenden fortsätter.

Siffrorna visar att resultaten i hög grad påverkas av barnens familje-bakgrund.

Bland barn till akademiker är det endast 5 procent som inte klarar gymnasiebehörighet och bland dem med lågutbildade föräldrar hela 42 procent.

Den senare är en siffra som ökat med 25 procent sedan 2005.

www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2014/sommarbetyg-paverkar-behorighet-1.222542

Betygsklyftan i Stockholm har vidgats.

Utbildningsförvaltningen delar in stadens skolor i fyra grupper, kvar-tiler, utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund.
 
Det handlar om bland annat andelen nyanlända och föräldrarnas utbildningsnivå.

I våras nådde 61,4 procent av eleverna i årskurs nio gymnasiebehö-righet i gruppen med svagast socioekonomisk bakgrund.

Det var ett ras med över 8 procentenheter mot året före och den lägsta nivån sedan jämförelsen påbörjades 2010.

I den grupp med skolor där eleverna har starkast bakgrund, ökade i stället andelen behöriga något efter att ha minskat året före.

Av dem nådde nu 95,8 procent av eleverna i nian gymnasiebehö-righet.


www.svd.se/nyheter/valet2014/valspurten-i-stockholm_3890172.svd?sidan=10

Det är inte obekant att Sverige under den borgerliga regeringsperio-den har haft vad som kan kallas för massinvandring.

"Inställningen att ingen skola får vara bättre än någon annan, efter-som det inte är likvärdigt, är helt oförenligt med tanken på dynamik och pedagogisk förnyelse", skriver Hans Bergström på DN Ledare Signerat 15/12 2010.

"Är det fel att skapa en extra bra skola?

Betygsreformen i mitten på 1990-talet förbjöd skolor att ge skrivna omdömen före våren i åttan och därmed lämnades brister utan upp-täckt och åtgärd år efter år.

Den utomeuropeiska invandringen har flerdubblats under dessa år och antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21 000 i snitt under 1980-talet till drygt 59 000 under 2000-talet.

Under de senaste fem åren hamnar siffran på snittet 76 000 indivi-der.

Det rör sig om en tredubbling på kort tid, unikt för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Afghanistan, Irak och Soma-lia.

Resultaten för de svagast presterande eleverna har sänkts påtagligt mellan 2000-2009.

Ungdomar utan skolbakgrund, som varken kan svenska eller engel-ska, hamnar plötsligt i en svensk skola och hemma har de regel-mässigt arbetslösa föräldrar.

Alla som känner verkligheten i svenska skolor vet de enorma proble-men med att hantera denna situation",
skriver Bergström.

Takten för flyktingar att komma ut i arbete har det senaste decen-niet inte ökat alls.

Anledningen kan vara att sammansättningen av dem i årskullarna har varit sådan att de nyanlända har haft svårare att få anställning.

Av den grupp flyktingar som blev kommunmottagna 1997, hade tre år senare, år 2000, över 30 procent kommit i arbete.

Av den grupp som blev kommunmottagna år 2009, hade tre år sena-re, år 2013, knappt 19 procent fått arbete.

Trots integrationsminister Erik Ullenhags (FP) återkommande hänvis-ningar om hur många invandrare som går till jobbet varje vecka har tiden mellan kommunmottagande och arbete inte ökat, tvärtom.

Är den politiska traditionen att inte rygga för problem utan att ta itu med dem, eller det får gå åt "helvete"? 


 
September 07, 2014

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se