användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 06 november 2014 18:03

Alliansen tar strid i skolfrågan

Allianspartierna planerar att lägga fram sju motioner som berör sko-lan, därmed riskerar regeringen att bli överkörd när det gäller betyg från årskurs 4, då även Sverigedemokraterna (SD) är för tidigare betyg. 

I en motion kommer man uppmana regeringen att ta fram förslag på betyg från fjärde klass till augusti 2015.

Folkpartiledaren (FP) Jan Björklund utesluter inte att riksdagen själv kan lagstifta om tidigare betyg i fall regeringen inte lägger fram en sådan proposition om riksdagen skulle begära det.

Beskedet kommer samtidigt som Alliansen presenterar sin budgetmo-tion och lägger förslag som enligt Björklund skulle lyfta landet till topp tio i Pisa-mätningar över skolresultat.

Senast hamnade Sverige på plats 38.

Regeringen ökar sina anslag för skolans budget 2015 med närmare 3,5 miljarder kronor medan Alliansen föreslår en ökning med 4 mil-jarder.

Enligt SD:s utbildningspolitiske talesperson påminner Alliansens för-slag starkt om SD:s skolpolitiska program från 2011.

Även SD vill ha betyg från årskurs 4, tioårig grundskola och att hög-skolebehörighet på yrkesinriktade gymnasielinjer ska vara frivilligt.

Efter Allianspartiernas utspel  om skolan ville utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på sin pressträff helst tala om samsyn i skolpo-litiken och möjligheter till samarbete.

Han fick bland annat frågan om hur bekymmersamt det är att rege-ringen hotas av nederlag i flera skolpolitiska frågor.

- Vi är en regering som vill samarbeta och det är klart att dörren är öppen för samarbete.

- Om de lägger fram den typen av förslag och får majoritet för dem i riksdagen, så kommer vi i regeringen givetvis att titta på dem, sade Fridolin.

Alliansens motioner:

10-årig grundskola, betyg från årskurs fyra, möjlighet att lämna ord-ningsomdömen på högstadiet och gymnasiet.

Gymnasiet ska vara frivilligt, en rätighet att läsa in högskolebehö-righet - inte en skyldighet, mer idrott i skolan, möjligt och tillåtet att fira skolavslutning i kyrkan.

Senast på måndag, då riksdagens allmänna motionstid går ut, kom-mer Alliansen att lägga fram sina motioner, men kommer att behand-las först i vår. November 06, 2014

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se