användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 12 november 2014 08:59

Risk för lärarflykt

Lärarkrisen kan bli ännu värre eftersom många unga lärare ser sig om efter nytt jobb och samtidigt saknar många kommuner en strate-gi för att locka nya lärare, visar en ny undersökning från Lärarförbun-det, skriver DN.

Mer än 1 000 lärare har svarat på frågan om de tänker fortsätta som lärare fram till pensionen, 34 procent av dem säger att de tro-ligtvis inte eller absolut inte kommer att göra det.
Annons:
 

Ser man bara till lärarna som är under 40 år så säger nästan hälften, 45 procent, att de kan komma att byta jobb.

- Det är anmärkningsvärt eftersom det behövs fler yngre lärare som kan ta över efter dem som går i pension, säger Lärarförbundets ord-förande Eva-Lis Sirén.

www.dn.se/nyheter/sverige/manga-larare-trottnar-snabbt-pa-sitt-jobb/

Skolan viktigar än Thailandsresan.

Eroderad respekt för skolan, är familjehögtider, Thailandsresor och ungdomsidrott viktigare än lektioner?

Svaret på frågan varierar stort mellan olika skolor.

Det är dags att förtydliga och strama upp skollagens skrivningar om ledighet, så att den svenska skolan får möjlighet att fullgöra sitt upp-drag, skriver rektorn Viktoria Björklund på DN Debatt.


www.dn.se/debatt/viktigare-att-ga-i-skolan-an-att-resa-till-thailand/

12 procent av eleverna i grundskolan fick någon form av särskilt stöd läsåret 2013, en minskning sedan 2012/2013 då andelen var 14 procent, enligt Skolverkets statistik.

Särskilt stöd ges i betydligt högre utsträckning till pojkar, men för båda könen gäller att stödet blir allt vanligare ju äldre eleverna är.

Mest utbrett är särskilt stöd i årskurs nio då det handlar om att få gymnasiebehörighet, då får 14 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna någon form av särskilt stöd.November 12, 2014

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se