användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 13 november 2014 08:02

Sverige bara lagom attraktivt

Sverige hamnar på tionde plats på den senaste i raden av ranknings-listor av världens 50 mest attraktiva länder, Nation Brands Index (NBI).

Tyskland, USA och Storbritannien intar i nämnd ordning tätplatser-na. 

Sverige får högst poäng av de nordiska länderna, när NBI betygsät-ter de olika ländernas attraktivitet i fråga om export, samhällsstyre, kultur, befolkning, turism och förmåga att locka till sig invsteringar och talang.

Sverige rankas högt i bland annat frågor som rör samhällsstyre, export samt investeringar och talanger.

De som svarat är även positiva till Sveriges arbete med mänskliga rättigheter, kamp mot fattigdom och hållbarhetsfrågor.

I Indien och Egypten är man mindre imponerad av Sveriges insatser mot fattigdomen och världsfreden.

Sverige klättrar ockå i attraktionskraft som turistland.

Den svagaste delen rör Sveriges förmåga att attrahera med hjälp av landets historia och kulturarv.

Undersökningen bygger på 20 125 intervjuer i 20 länder den 10-28 juli 2014.November 13, 2014

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer


Vad vet du om blommor?


© Politico.se