användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 15 december 2014 09:01

Krav på att Björn Söder avgår

Judar och samer är inte svenskar, anser Sverigedemokraternas (SD) partisekreterare Björn Söder i en intervju i DN.

Han möts nu av hård kritik och krav på att han lämnar uppdraget som talman.

I DN resonerar Söder om vem som är svensk och nämner judar och samer som exempel på grupper som visserligen kan vara svenska medborgare, men inte svenskar om de inte assimileras.

Roger Haddad (FP), integrationspolitisk talesperson, anser att utta-landet är ett angrepp på minoriteter och att Söder bör be om ursäkt men också avgå.

En berättigad fråga är dock om alla som befinner sig eller bor i Sve-rige kan betecknas som svenskar, eller vill betecknas som det?

Att ha ett svenskt medborgarskap betyder inte nödvändigtvis att man är eller känner sig som svensk och många har i dag dubbla medborgarskap.

Avgörande är om Björn Söder anser att man inte får vistas i Sverige om man är exempelvis tysk.

Är det fel att benämna denne som svensk med tysk bakgrund?

Kan man kalla en person som rest till Syrien för att strida med Isla-miska staten och mörda i guds namn för svensk?

Vill han betala asylsökande för att de ska lämna Sverige eller vill han minska bidragsinvandringen och fusket kring densamma, men det är han i så fall inte ensam om (se nedan)? 

I yttrandefrihetens namn bör Björn Söder få tycka vad han vill, men också ta konsekvenserna av sina uttalanden och handlanden.

www.dn.se/val/nyval-2015/den-leende-nationalismen/

För övrigt rapporterade DN den 20 september 2009 följande:

"Migrationsminister Tobias Billström (M) har utropat år 2009 till det stora återvändaråret för de tusentals irakier som redan har fått eller väntar på ett avslagsbeslut.

Målsättningen är att så många som möjligt ska återvända hem fri-villigt med ett återetableringsstöd på 30 000 kronor".

Svenska skattebetalare fick punga ut med 15 000-75 000 kronor till asylsökande som inte uppfyllde kraven på uppehållstillstånd.

Vissa av dem som fick 75 000 kronor för en familj klagade sedan över att det inte räckte till för att skapa ett nytt liv.

En berättigad fråga är om det är svenska skattebetalares skyldighet att sörja för irakiers framtida liv?

www.dn.se/nyheter/allt-farre-irakier-soker-atervandarbidrag/

SD visar upp en falsk och vidrig människosyn.

www.dn.se/val/nyval-2015/sd-visar-upp-en-falsk-och-vidrig-manniskosyn/

Inifrån Migrationsverket, en orgie i fusk och bedrägeri.

Sverige har en väldigt bra och rättssäker asylprocess på pappret, i teorin finns tydliga riktlinjer och lagstiftning att förhålla sig till.

Men enligt de tjänstemän på Migrationsverket som jag har pratat med, som alla utom en har velat vara anonyma av rädsla för negati-va konsekvenser, är verkligheten en annan.


http://magasinetneo.se/artiklar/migranverket/

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6026860

Uppdaterat 15/12 2014.

Kritiken mot Björn Söder växer efter hans utttalande om vem som är svensk och i dagens riksdagsdebatt markerade Rossana Dinamarca (V) genom att vägra säga "herr talman".

När Söder då påpekade att man ska säga herr talman, svarade hon att "Du är inte min talman".


Socialdemokraternas (S) gruppledare säger till TT att det är anmärk-ningsvärt att riksdagens andre vice talman uttrycker sig som han gjort om judar och samer, eftersom han ska representera riksdagen.

Det finns inga formella verktyg för riksdagen att avsätta en talman.

- Det är ett extra val den 22 mars och efter det ska det väljas nya talmän och med den här typen av uttalanden visar han att han inte är lämplig för uppdraget, säger Thomas Eneroth (S).

Björn Söder har inga planer på att följa uppmaningarna om att avgå, "det tar jag lätt på, det är ett politiskt spel som bygger på uttalanden som är förvrängda och som inte stämmer", säger han till SVT.

"Det går visst att vara både svensk och exempelvis jude eller same om man känner sig som en svensk, jag pratade om de nationella minoriteter vi har som inte har några assimileringskrav på". 

Hur var det egentligen - Är svenskar en folkgrupp?

"Svenskar är en germansk etnisk folkgrupp som också är ett be-grepp som utifrån skilda utgångspunkter beskriver olika grupperingar med anknytning till landet Sverige.

Begreppet kan beskrivas med hänsyn till exempel etniska, sociala, kulturella, juridiska, geografiska eller språkliga utgångspunkter.

Vilka och hur många personer som räknas in i de olika definitionerna av begreppet varierar.

Även vissa personer som är bosatta i Finland och Estland och som har svenska som modersmål betraktar sig som svenskar och kallas då finlandssvenskar respektive estlandssvenskar.
 
Begreppet svenskar används även av vissa personer med svensk härkomst i USA och andra länder dit det har skett utvandring från Sverige".
 
Bör en i Sverige på band utgiven uppmaning till muslimer att döda judar, orena, opålitliga, fega bröder till apor och grisar, bedömas enligt lagen om hets mot folkgrupp?

Skulle tro det, men det anser inte justitiekansler Göran Lambertz.

www.expressen.se/ledare/060307-hets-ar-inte-utrikespolitik/

Han har också beslutat att hets mot svenskar inte kan användas eftersom de inte är en folkgrupp.

 Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se