användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 19 december 2014 10:11

Vem fiskar i grumliga vatten?

Kristdemokraternas (KD) förslag om ändrade regler för asylsökande får kritik från flera hjälporganisationer.

Rädda Barnen menar att förslaget om ett treårigt uppehållstillstånd helt saknar barnperspektiv, uppger SR Ekot.

- Tre år är en väldigt lång tid i ett barns liv och att leva då och inte veta om man får vara kvar och föräldrarna oroar sig, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Amnesty anser att förslaget om en snabbare asylprocess är rättsosä-kert och att det kan drabba människor som utsatts för diskrimine-ring

Miljöpartiets (MP) språkrör Åsa Romson är negativ till Göran Hägg-lunds utspel och menar att det är fel att signalera att invandrare och flyktingar i huvudsak är en kostnad.

På frågan om KD lämnat migrationsöverenskommelsen mellan alli-ansregeringen och MP vill inte Romson tolka det så, men att det klart går emot andemeningen.

Diskussionen välkomnas av Folkpartiets (FP) ledare Jan Björklund och Moderaternas (M) partiledare Anna Kinberg Batra.

Statsminister Stefan Löfven varnar för KD:s förslag och anser att det gynnar Sverigedemokraterna (SD). 

SD:s vikarierande partiledare Mattias Karlsson välkomnar flera av KD:s förslag, men kallar det om olika skatteregeler för svenskar och invandrare för principiellt förkastligt.

Han anser att förslagen ökar sannolikheten för att SD skulle ställa sig bakom en alliansregering om det blir en borgerlig seger i extravalet.

En invandrare skulle enligt det kunna tjäna 100 000 kronor per år i fem år utan att betala skatt.

Det spekuleras i om KD:s förslag är förankrade inom Alliansen, men han torde ha diskuterat det med dem innan det blev offentligt, poli-tisk taktik.

En berättigad fråga är vad som är så anmärkningsvärt i KD:s förslag, många av dem går i takt med de över 800 000 väljare som röstade på SD i det senaste valet?

Sakfrågan måste sättas i fokus, tänka mer med hjärnan än med hjärtat, även om man inte får tala om volymer och kostnader förblir frågan - vilka moraliska plikter har Sverige?  


Stater som bekänner sig till mänskliga rättigheter kan inte ignorera behoven hos nödställda utanför deras gränser.

Men de kan heller inte bortse från att deras existensberättigande handlar om att skydda de egna medborgarnas rättigheter, inte att lösa globala problem, skriver professor Per Bauhn.


www.svd.se/opinion/brannpunkt/vilka-ar-sveriges-skyldigheter_4188103.svd

Det är inte obekant att massinvandringen går ut över välfärden, jobben och bostäderna, vi ser blottorna varje dag.

Det är dags att införa en invandringspolitik som ligger i paritet med våra grannländer och politikerna bör inse att Sverige inte har råd att vara en humanitär stormakt.

KD:s förslag i korthet:

- Nyanländas etableringsersättning ska sänkas, oklart hur mycket, men ersättningen ska inte vara lägre än försörjningsstödet.

- Ett nytt etableringsavdrag föreslås, som innebär att en nyanländ under sina första fem år i Sverige sammanlagt kan tjäna upp till 100 000 per år, utan att betala skatt.

- Tillfälliga uppehållstillstånd på tre år ska vara huvudregel, i stället för permanenta (PUT) som i dag och om skyddsbehovet finns kvar efter tre år permanentas uppehållstillståndet.

- Även den som under de första tre åren har etablerat sig på arbets-marknaden ges PUT.

- Migrationsverket ska snabbare behandla ansökningar från länder som kan betecknas som säkra, från vilka nästan alla avslås, Balkan är ett sådant exempel. 

www.politico.se/artikel/8368/kd-vill-strama-%C3%A5t-invandringen/

Migrationsverkets generaldirekör Anders Danielsson om invand-ringsdebatten.

www.dn.se/nyheter/sverige/vi-har-en-lang-tradition-av-att-hjalpa-andra/

Hans förklaring om att massinvandringen till Sverige har sin bak-grund i att Sverige är med i EU, att vi har skrivit på Genèvekon-ventionen och att det är krig i Syrien, är struntprat.

Det förhållandet gäller även för övriga EU-länder som bara tar emot en bråkdel av dem som kommer till Sverige.

När Anders Danielsson tog över som generaldirektör för Migrations-verket 2012 sökte 44 000 människor asyl i Sverige och nästa år räknar myndigheten med uppemot 95 000 asylsökande och så kom-mer det att fortsätta framöver
.

Förklaringen är att Sverige har världens mest generösa invandrings-regler, att Migrationsverkets hantering inte är rättsäkert och att kraven på egen försörjning är låg eller obefintlig.

Varför tar man numera annars taxi från södra Europa och jetplan från Egypten för att söka asyl i just Sverige?


Tio frågor för en bättre integration.

I år har till och med november 74 347 människor sökt asyl i Sverige och 44 333 flyktingar och deras anhöriga har fått uppehållstillstånd.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/tio-punkter-for-en-battre-integration_4202649.svdChefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se