användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 28 december 2014 10:11

Invandrarbakgrund ger ökad utsatthet för brott

Andra generationens invandrare löper 40 procent större risk att utsät-tas för brott än de med svenskfödda föräldrar och skillnaden har uppstått under bara de senaste fem åren, uppger SR i P1-program-met "I lagens namn".

Risken att exempelvis drabbas av personrån är mer än dubbelt så hög bland andra generationens invandrare jämfört med de med svenska föräldrar.

2009 svarade lika många i de båda grupperna att de utsatts för brott, men sedan dess har kurvorna gått åt olika håll, enligt Brotts-förebyggande rådet (Brå).

Brå frågar varje år omkring 12 000 personer om de utsatts för brott och allt fler av de som vuxit upp med utlandsfödda föräldrar svarar alltså att de har drabbats under det aktuella året.

- Man kan ju tala om ett dubbelt klassperspektiv på brottsligheten som gör att det är väldigt angeläget att göra någonting åt den.

- Dels så kommer ju många gärningspersoner från utsatta grupper och de här områdena som vi talar om, men det är också utsatta grupper som drabbas av brottsligheten, säger Lars Korsell.


sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6053499

Segregationen syns allt tydligare i brottsstatistiken och Rikskrimina-len har pekat ut över 50 invandrartäta bostadsområden där befolk-ningen plågas av kriminella gäng.

sverigesradio.se/sida/avsnitt/476889?programid=4702

En berättigad fråga är varför man inte fokuserar på vilka det är som utför dessa brott, men det är uppenbart inte politiskt korrekt?December 28, 2014

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer


Vad vet du om blommor?


© Politico.se