användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 31 december 2014 09:33

2014 Jimmie Åkessons år

Det är knappast en överdrift att hävda att 2014 blev Sverigedemokra-ternas (SD) partiledare Jimmie Åkessons år, åtminstone i inrikes-politiken.

Baksidan av framgången för honom och partiet blev att han gick in i väggen, något som resulterade i en längre sjukskrivning.

Det politiska året 2014 är förmodligen det mest dramatiska i modern tid, turerna kring budgeten och regeringskris fram till "decemberöve-renskommelsen" mellan sex riksdagspartier.

Men detta till trots kommer uppgörelsen att innebära att återstoden av mandatperioden kan bli problematisk för statsminister Stefan Löfven (S).

Han har lättare med det rent formella, budgetar och statsminister-posten, men det gäller inte alla andra politiska förslag.

Att han sitter kvar som statsminister vittnar om att han sätter mak-ten framför allt när han får regera med en borgerlig budget.

Det kan bero på att Alliansen är försvagad efter valet och helt enkelt inte vågar gå in i ett nyval, med risk för att bli ännu mindre och SD större.

7 riksdagspartier står fast vid att de inte vill ta i SD med tång och fortsätta den havererade invandringspolitiken som kommer att bryta sönder Sverige.

Det var Fredrik Reinfeldts vädjan till svenska folket om att "öppna sina hjärtan", och krav på 48 extramiljarder till migration under den kommande mandatperioden, som fällde honom.

Det kan inte uteslutas att SD kommer att sätta käppar i hjulet för den sittande regeringen.

SD är supervalårets mest framgångsrika parti, både i EU-valet och i riksdagsvalet mer än fördubblade partiet sina mandat med stöd av nästan 13 procent av väljarkåren.

Det är inte obekant att Moderaterna (M) befinner sig i kris, en före detta statsminister som avgick på valnatten och nu lämnar över till Anna Kinberg Batra.

Miljöpartiet (MP) som kaxigt talade om att bli riksdagens tredje störs-ta parti fick se sig bli akterseglade med råge av SD och upplever nu en tynande tillvaro trots taburetter i regeringen.

1 135 personer fick svara på frågan "Tycker du att partierna skall samarbeta med SD i frågor där man tycker lika eller tycker du inte det"?

Av dessa sympatiserade 457 med de rödgröna och 396 med Allian-sen.

I förra mätningen svarade 39 procent att de skulle samarbeta och 47 procent att de inte skulle göra så.

I den nya mätningen blev resultatet  47 respektive 33 procent, en förbättring med 8 respektive 14 procent.  

Bland Alliansväljarna var det 57 procent som ville att man skulle samarbeta med SD och 22 nej.

Bland de rödgröna blev resultatet 26 procent för samarbete och 54 procent nej.

En berättigad fråga är om detta kommer att resultera i framgångar framöver för SD i väljaropinionen?

"Sällan har väl en myndighetsprognos påverkat agendan i så hög grad.

Migrationsverkets uppskattning av hur många som väntas fly till Sverige kom att prägla hela valrörelsen.

Var det inte uppmaningar om öppna hjärtan så var det rapporter från överbelamrade myndigheter.
 
Invandring och integration kommer att få fortsatt stor plats i den politiska debatten under 2015, och det med rätta.

Här finns samhällsutmaningar som behöver hanteras, men för att göra det på ett effektivt sätt krävs också att vi faktiskt vet vad vi talar om", skriver DN Ledare.

www.dn.se/ledare/huvudledare/manga-missforstand-i-myternas-mecka/

Av ledaren framgår att av dem som kom till Sverige 2012 var endast 17 500 flyktingar med skyddsbehov, men det framgår inte vilka de övriga var.

Att de som utvandrade uppgick till 52 000 personer är ointressant i sammanhanget om de ersätts av lika många med låg- eller ingen utbildning, inte sällan analfabeter.

Mer fakta som DN efterlyser:

I början av 2000-talet
var det Storbritannien som tog emot i sär-klass flest asylsökande med omkring 100 000 ansökningar årligen.

Det motsvarade 20 procent av alla asylansökningar i hela världen.

Sverige låg då på tionde plats bland flyktingmottagarländer.

Ett trendbrott skedde i samband med kriget i Irak då Sverige blev det näst största flyktinglandet i världen.


www.politico.se/artikel/3972/flertalet-eu-l%C3%A4nder-ratar-flyktingar/

I år väntas över 105 000 asylsökande till Sverige, anhöriga ej med-räknade och det skulle innebära ytterligare 50 000 personer.

Hur ska ett land med 2 procent av EU:s befolkning klara av upp-skattningsvis 500 000-600 000 asylsökande under mandatperioden, ekonomiskt och bostäder åt alla.

Redan i dag saknar 289 000 unga en egen bostad och det behövs omkring 190 000 nya bostäder för att klara det behovet, men detta är en grupp som inte prioriteras.

Sverige tar emot fler syrier än Tyskland.

www.politico.se/artikel/6110/sverige-tar-emot-fler-syrier-%C3%A4n-tyskland/

Som framgår av grafiken gav Sverige flest positiva besked i hela EU år 2013, drygt 20 procent av alla. Gott Nytt År önskar 

Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se