användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 16 februari 2015 16:12

Källa: Reuters

Dagar Danmark aldrig glömmer

I dag vajar flaggorna på halv stång i Danmark och i kväll hålls min-nesstunder i hela landet för att hedra offren efter helgens terror-attentat.

I Köpenhamn väntas tusentals personer delta i en ceremoni vid kul-turhuset Krudttönden, där en 55-årig regissör sköts till döds vid ett möte där konstnären Lars Vilks skulle tala.

Statsminister Stefan Löfven (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) väntas delta.

"Den 14 och 15 februari är dagar vi aldrig glömmer, säger Danmarks justitieminister Mette Fredriksen".

"Flera enorma utmaningar väntar Västeuropas styrande och befol-kningar i de terrorhotade länderna.

Avslöjandena att den misstänkte attentatsmannen i Köpenhamn ha-de extremistiska sympatier kan leda till ett islamhat.

Den danska statsministern sade redan i går att detta inte är en kamp mot islam utan mot terrorism.

Det är det vi kommer att få höra av flera europeiska ledare, men risken finns att grupper och partier kan utnyttja tragedin för egna syften.

Minst lika viktigt är det att skapa trygga förhållanden för judarna i området, bland annat i Belgien, Frankrike och Ukraina känner judar sig hotade av nya vågor av antisemitism.

Antalet judar som exempelvis flytt Frankrike är ett underkännande av demokratin och till detta kommer själva
kampen mot terroris-men.

Det gäller också att lugna en skrämd befolkning, skrämda medbor-gare kan skapa ett otäckt samhälle där demokratin inskränks.

Det är nog ingen tvekan om att övervakning och kontroll kommer att öka, något som måste ske utan att ingrepp görs i de fria samhäl-lena.

För den inre sammanhållningen i de utsatta länderna är det viktigt att inte gripas av panik, det är ju det som terroristerna strävar efter.

Mohammed-karikatyrerna har varit en av orsakerna till detta våld, men man kan nog se det mer som en förevändning för att komma åt det fria samhället.

På ett djupare plan handlar det om att samhället måste lösa den känsla av utanförskap som många muslimer känner i väst.

Terrorn kan inte lösas bara med övervakningen utan förändringar i samhället är också viktiga", skriver Bo Inge Andersson, utrikeskom-mentator på SVT.   

Det uppges att det inte är en kamp mot islam utan mot terrorism, men vad är det i världen som associeras med terrorism?

Nu höjs röster för att trygga förhållandena för judarna i Europa, men varför har medier, organisationer och politiker inte varit beredda till detta, tvärtom håller de nere sanningen om den dolda svenska an-tisemitismen.

Man måste våga tala klarspråk om den antisemitism som kommit till Sverige genom invandring från Mellanöstern.

"Den muslimska hatretoriken om judar har tyvärr stor spridning i Sverige på grund av vår antiisraeliska press.

Många svenskar tror att hatet bara handlar om politik och Israel men islams antisemitism går tillbaka på Koranen.

Hela boken dryper av antisemitism vilket bekräftats av en holländsk professor i modern islam, Hans Jansen
.

Tyvärr osynliggörs den antisemitiska dimensionen i en del av den svenska rapporteringen, så även i söndagens Agenda i SVT där fokus låg på konstnären Lars Vilks och hans karrikatyrer av profeten Muhammed.

I flera rapporteringar framhävs rädslan för ökad islamofobi och kränkta muslimer.

Beträffande ökad kontroll och övervakning aviserade statsminister Stefan Löfven (S) detta i söndagens Agenda i SVT, men vad det innebär konkret framkom inte.

Bo Inge Andersson nämner den känsla av utanförskap som många muslimer känner i väst och att förändringar i samhället är vikti-ga.

En berättigad fråga är om svenskarna ligger bakom detta utanför-skap och på vilket sätt samhället måste förändras för att de ska känna sig välkomna i Sverige?

Kravallerna med bland annat bilbränder i Husby som sedan spred sig till stora delar av landet är väl snarare en konsekvens av den svens-ka massinvandringen.   

Det finns en elefant i rummet som ingen vill tala om, och den heter politisk korrekthet och den tystar alla som om den vore en stats-religion.Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se