användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 27 juni 2015 10:00

Finsk splittring i flyktingfrågan

Samtidigt som EU söker en hemvist för 40 000 migranter har frågan om några hundra asylsökande skapat en klyfta i Finlands regering.

Sannfinländarna vill inte att landets flyktingkvot ska vara högre än 750 individer att jämföra med det ursprungliga förslaget på 1 050.

Finland vill att de flyktingar som nu ska fördelas ska räknas in i den nuvarande flyktingkvoten.

Tyskland uppskattas i år få 200 000 asylanökningar och Sverige om-kring 80 000 och i Finland talar man om några hundra personer.

Att Sverige ligger så högt beror på att Sverige har skickat ut sådana signaler som gör landt speciellt attraktivt för asylsökande.

Sverige är det enda landet i EU som ger permanenta uppehållstill-stånd (PUT) till exempelvis syrier,  men också flyktingar från Eritrea och Palestina.

PUT innebär att man har rätt att ta hit sina anhöriga utan krav på ekonomisk hållbarhet, räkningen skickas till skattebetalarna.

Det finns en regel om att de som fått PUT ska kunna sörja för sina anhöriga men enligt tillgänglig statistik är det bara en procent av alla som uppfyller detta.

En annan brännande fråga är att omkring 90 procent av de som söker asyl i Sverige inte kan visa identitetshandlingar och det är inte obekant att de kan få ny identitet i samband med uppehållstillstånd.

Mot den bakgrunden kan det inte uteslutas att det handlar om eko-nomiska flyktingar som vill ha ett bättre liv i Sverige med företräde till bostad och jobb.



Chefredaktören

 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer



SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se